Asteroid širší než 1 kilometr by při srážce se Zemí vyvolal katastrofu. NASA dokončila odhad nebezpečných objektů pro příštích 1 000 let

Vědci NASA dokončili průlomovou studii velkých asteroidů v těsné blízkosti Země. Tým astronomů se zabýval polohami a dráhami objektů, které jsou schopny globálně ničit. Co zjistili?

Výzkum, který byl ohlášen k publikaci v časopise The Astronomical Journal, se týká objektů, které jsou již léta pečlivě pozorovány. Tentokrát se předmětem analýzy se zcela novým pohledem staly silné asteroidy katalogizované Centrem pro malé planety NASA při Smithsonově astrofyzikální observatoři. Analýza označuje objekty potenciálně ohrožující Zemi, jak píše server Space.

Astronomové již řadu let sledují blízkozemní objekty (NEO) a těm, které jsou široké 1 km nebo větší, věnují zvláštní pozornost. NASA odhaduje, že stávající systém zvaný JPL Sentry (Sentry je vysoce automatizovaný systém předpovědi dopadu) již zohledňuje přibližně 95 % masivních asteroidů, které se vyskytují ve vzdálenosti do 50 milionů km od Země. Tentokrát se vědci rozhodli pro mimořádně vzdálenou časovou perspektivu. Pokusili se o podobné odhady pro příštích 1 000 let.

Potenciální dopad srážky asteroidu se Zemí

Asteroidy o šířce větší než 1 km jsou schopny způsobit škody v globálním měřítku. Podle simulací by se při jejich srážce se Zemí uvolnilo přibližně 100 000 megatun energie. To by bylo podobné výbuchu jaderné nálože v Hirošimě vynásobenému 6,6 milionkrát. Jejím pravděpodobným důsledkem by byla jaderná zima.

V drastické verzi této teorie by to znamenalo konec života na Zemi. Dopad by měl katastrofální následky pro naši civilizaci a poslal by nás do temnoty. Prach zvednutý dopadem by byl vyvržen do atmosféry a blokoval by sluneční světlo. Přetrvávání takového stavu po delší dobu by snížilo teplotu zemské atmosféry. Rostliny by byly zbaveny fotosyntézy a začaly by vymírat. Živočichové, kteří se jimi živí, by čelili hladomoru, který by postihl všechny savce včetně lidí.

Jak často musíme počítat s útokem velkého asteroidu?

Podle vědců nás zkušenost s jadernou zimou čeká až za mnoho generací. Asteroid o průměru 1 km může Zemi zasáhnout v průměru jednou za 700 000 let. Větší o průměru 5 km nás mohou ohrozit jednou za 30 milionů let.

Objektem, který v současnosti představuje největší riziko, je asteroid 7482 (1994 PC1). V roce 2022 proletěl ve vzdálenosti 1,9 milionu km od Země a jeho šance na setkání s naší planetou je přibližně 0,0151 %. Neměli bychom se ho však obávat, protože čelní srážka s ním by mohla zahrnovat především další potenciálně Zemi ohrožující asteroid 20236 (1998 BZ7).

Asteroidy jsou pro Zemi stále hrozbou

Nejnovější výzkum však není důvodem, proč by mise DART a vývoj systémů obrany proti asteroidům neměly smysl. Je to proto, že astronomové v těchto studiích nebrali v úvahu menší objekty. Přitom dopad asteroidu o průměru pouhých 300 m by uvolnil 2 000 megatun energie a způsobil by zkázu kontinentálního rozsahu. Vědci také nebrali v úvahu dvakrát a třikrát větší objekty. Pro srovnání, při dopadu asteroidu o průměru 600 m na Zemi by se uvolnilo až 20 000 megatun energie.

Zdroj: redakce, space.com, arxiv.org