Archeologové odhalili ve Španělsku pevnost z 5. století pomocí LIDARu

Byla nalezena pevnost z pátého století, která byla obehnána mohutnou obrannou zdí. To, co bylo kdysi považováno za hradiště z doby železné v severozápadním Španělsku, debutovalo jako raně středověká pevnost postavená v pátém století n. l. Archeologové k jejímu určení použili laserové skenování.

Archeologům v severozápadním Španělsku se podařilo lokalizovat hradiště na vrcholu kopce díky technologii LIDAR (detekce a měření světla). Raně středověká pevnost o rozloze asi 10 hektarů byla objevena pomocí této techniky, která odráží od země stovky tisíc laserových pulzů z letadla letícího nad zemí. Pevnost měla 30 věží a obrannou zeď dlouhou asi 1,2 kilometru a měla 30 věží, jak uvádí server Live Science.

Z pohledu archeologů byla pevnost postavena v první polovině 5. století n. l., pravděpodobně na vrcholu staršího hradiště z doby železné, na obranu proti germánským nájezdníkům poté, co se římská kontrola nad oblastí zhroutila.

Bylo to také keltské sídliště

Fernández-Pereiro a José Carlos Sánchez-Pardo, archeolog a spoluautor studie, se původně domnívali, že Castro Valente je opevněné keltské sídliště, když začali lokalitu zkoumat.

Brzy však objevili důkaz, že stavba je mnohem větší, než předpokládali, a že některé její součásti byly postaveny technikami, které nebyly v době železné běžné. Fernández-Pereiro uvedl, že archeologické vykopávky „nadále poskytují údaje, které nás směřují k době pořímského osídlení, pravděpodobně v první polovině 5. století“.

Konstrukce pevnosti, stavební materiály a keramické střepy naznačují, že byla postavena poté, co Římská říše ztratila kontrolu nad oblastí na počátku 5. století n. l., kdy se Španělskem prohnali germánští nájezdníci.

Podle Fernándeze-Pereira se však zdá, že asi o 200 let později byla pevnost opuštěna, možná proto, že již nebyla potřeba. Budoucí výzkumy by na ni mohly vrhnout více světla a pomoci ji ochránit před stavebními projekty, jako jsou větrné elektrárny a lesní cesty. Jak se bude výzkum vyvíjet, hodlá tým pravidelně zveřejňovat aktuální informace na své facebookové stránce CastelosnoAire. Studie byla zveřejněna 13. prosince.

Zdroj: redakce, livescience.com, revistas.unav.edu