Americká armáda chce zlepšit světové klima. Bude využívat elektromobily a solární panely k dosažení nulových emisí

Americká armáda ve svém vůbec prvním nedávno zveřejněném dokumentu o strategii v oblasti klimatu oznámila ambiciózní plány, které zahrnují snížení emisí uhlíku o polovinu do roku 2030 a dosažení nulového stavu do roku 2050, informuje web Interesting Engineering.

V rámci bezprostředního úsilí o omezení emisí uhlíku chce americká armáda do roku 2032 snížit emise skleníkových plynů až o 50 %, přičemž jako výchozí hodnotu použije emise z roku 2005 a do roku 2028 zavede kontrolu svých budov v rámci celého zařízení.

Aby americká armáda vyřešila obrovskou spotřebu pohonných hmot ve svých zařízeních, nahradí v příštích pěti letech svůj lehký netaktický vozový park elektrickými vozidly, zatímco všechna netaktická vozidla budou do roku 2035 nahrazena elektrickým vozovým parkem.

Pokud jde o akvizice a logistiku, armáda usiluje o výrazné snížení provozní spotřeby energie a vody do roku 2035, protože do svých platforem přidává vyspělé elektrifikační technologie. Cílem je také vytvořit do roku 2035 účelově konstruovaný vozový park taktických vozidel s hybridním pohonem a zároveň pracovat na rozvoji nabíjecích kapacit ve všech svých zařízeních, které mohou do roku 2050 podporovat plně elektrický taktický vozový park.

Počínaje rokem 2024 bude americká armáda každé dva roky zveřejňovat osvědčené postupy a poznatky o změně klimatu, protože se snaží snížit emise skleníkových plynů ze svých výcvikových programů do roku 2028. Armáda také nejpozději do roku 2028 zavede témata týkající se změny klimatu do svých výcvikových programů pro zaměstnance tak, aby všechna operační a strategická cvičení prováděná po tomto období zahrnovala rizika a ohrožení související se změnou klimatu. To má zajistit, aby do roku 2035 měl veškerý armádní personál ve strategických velitelstvích pokročilou kvalifikaci v tématech změny klimatu.

Zdroj: interestingengineering.com