19 000 nových sopek. Satelity je sledují po celém světě

Vědci zmapovali 19 000 dosud neznámých podmořských sopek v oceánech po celém světě pomocí radarových dat ze satelitů. Oceánografové svůj výzkum publikovali v časopise Earth and Space Science.

Tým vědců ze Scrippsova oceánografického ústavu ve spolupráci s výzkumníky z Havajské univerzity a korejské univerzity Chungam použil radarová data ze satelitů k měření mořské vody a zmapoval podmořské sopky. Jejich práce zdůrazňuje význam znalosti polohy těchto skrytých objektů pro naše znalosti o Zemi, píše web Science.

Stejně jako pevnina, která není pokryta vodou, i mořské dno se vyznačuje širokou škálou tvarů reliéfu. Stejně jako nad vodou, tak i pod ní jsou nejvýraznějšími krajinnými prvky pohoří. Stejně jako na souši vznikají různými způsoby, včetně vzájemného tlačení dvou tektonických desek nebo sopečných erupcí. Kolik pohoří se nachází pod hladinou moří a oceánů, není známo, protože dosud byla přesně zmapována jen asi čtvrtina vodních ploch Země.

Taková pohoří mohou představovat hrozbu pro ponorky, čímž se plavidla vystavují riziku poškození a jejich posádky nebezpečí smrti. Americké lodě již dvakrát utrpěly podobné nehody. To však není jediný problém, protože nedostatek znalostí o poloze pohoří brání oceánografům také ve vytváření modelů, které by znázorňovaly proudění vod světového oceánu. Takové modely jsou důležité například pro předpověď počasí nebo hodnocení stavu světových oceánů. Mapování je důležité také v souvislosti s možnou podmořskou těžbou cenných nerostů.

Vědci získali data z radarových družic, které nemusí okamžitě detekovat podmořská pohoří, ale měří výšku mořské hladiny, která se mění podle toho, jak kolísá gravitační síla spojená s topografií mořského dna. Tento efekt vědci nazývají „mořský kopec“. Pomocí této metody se vědcům podařilo vystopovat 19 000 dosud nezaznamenaných podmořských hor, které pravděpodobně vznikly v důsledku fenoménu vulkanismu.

Zdroj: Earth and Space Science; Science