Sovětský Oppenheimer aneb otec první sovětské atomové bomby. To byl Igor Kurčatov

V historii jaderné fyziky existují jména, která změnila běh světa. Mezi nimi vyniká sovětský Oppenheimer Igor Kurčatov. Byl to sovětský vědec, jehož příspěvky k rozvoji jaderných technologií nemají obdoby. Tento „otec“ první sovětské atomové bomby a průkopník jaderné energetiky pro mírové účely nás zanechal s řadou technologických pokroků, které formují dnešní svět.

Kurčatova práce přinesla průlom v oblasti jaderného výzkumu, když v roce 1945 jeho tým vyrobil první sovětský přípravek plutonia. Jeho vynálezy nebyly omezeny jen na zbraně – zabýval se i demagnetizací válečných lodí, čímž ochránil sovětskou flotilu před německými magnetickými minami. Kurčatovův přístup k vědě byl nejen inovativní, ale i v praktickém využití svých objevů neobyčejně účinný, píše portál RBTH.

Začátkem 40. let 20. století Kurčatov vedl vývoj sovětského jaderného programu, který vyústil ve vytvoření první jaderné bomby SSSR v roce 1949. Tento úspěch nebyl konečným cílem jeho práce – Kurčatov se nadále věnoval rozvoji jaderné energie pro mírové účely. Pod jeho vedením byla spuštěna první jaderná elektrárna na světě a byla vyvinuta první sovětská jaderná ponorka, což revolučně změnilo jak vojenské, tak civilní využití jaderné energie.

Kurčatovův vliv však přesahoval i hranice laboratoře. Byl znám svým vynikajícím smyslem pro humor a schopností udržovat kolektivní duch ve svém týmu. Jeho legendární přezdívka „Fousáč“, získaná kvůli slibu, že se neoholí až do vytvoření první sovětské atomové bomby, a jeho pozdější humorné eskapády dokládají, že i v tak vážném oboru, jakým je jaderná fyzika, může mít humor místo. Kurčatov tak zůstává nejen symbolem sovětské vědecké geniality, ale i připomínkou lidskosti a odhodlání, které definují průkopníky v jakémkoli oboru.

Zdroj: RBTH