Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu čeká úklid. Jak se tam objevila a jak ji uklidí?

Velká odpadková skvrna, která se nachází v Tichém oceánu představuje velmi vážný ekologický problém. Její celková plocha je kolem 1,6 milionů čtverečních kilometrů. Je tedy velká zhruba jako Mongolsko, nebo Írán. Jak se tam objevila?

Čím jsou obrovské mořské odpadkové skvrny a odkud se vzaly?

Velké odpadkové skvrny jsou rozsáhle oblasti oceánu, kde se shromažďují odpadky vyprodukované člověkem, které se dostaly do vody. Nejčastěji se tak stane prostřednictvím řek a námořních lodí. Především se jedná o různorodý plovoucí plastový odpad, rybářské náčiní apod. Tyto obrovské shluky plovoucího odpadu jsou vytvářeny rotujícími oceánskými proudy nazývanými „proudový koloběh“ (anglicky Ocean gyre). Můžete si je představit jako obrovské víry, které vtahují předměty dovnitř. Gyry vtáhnou plastové předměty a jejich úlomky do jednoho místa, často do středu víru, a vytvářejí odpadkové skvrny, jak uvádí web Nature.

V oceánu je pět gyrů. Jeden v Indickém oceánu, dva v Atlantském oceánu a dva v Tichém oceánu. V každé oblasti jsou umístěny různé velikosti odpadků. Nejznámější z těchto skvrn se často nazývá Velká odpadková tichomořská skvrna. Nachází se v severním Pacifiku v tamním gyru (mezi Havají a Kalifornií). „Skvrna“ je zavádějící přezdívka, kvůli které se mnozí domnívají, že se jedná o ostrovy z odpadu. Místo toho se odpady šíří tak, že se rozptýlí po povrchu vody a z hladiny klesají až na dno oceánu, jak píše server Marine Debris.

Vliv mořských odpadkových skvrn na životní prostředí

Odpadky plující napříč oceány, zejména ty, které jsou ve velké tichomořské odpadkové skvrně, se nacházejí daleko v Pacifiku. Protože jsou tak vzdálené, je poměrně těžké je důkladně studovat. Vědci jen zřídka vidí přímé dopady vlivu těchto odpadků na mořskou faunu. Zatím víme, že plasty nacházející se ve světových oceánech mohou ovlivnit divokou přírodu mnoha způsoby. Obzvláště nebezpečné jsou ztracené rybářské sítě. Ty pokračují v lovení ryb i když už nejsou pod kontrolou rybářů. Tyto uvolněné rybářské sítě mohou uvěznit, nebo omotat ryby a jiné mořské živočichy a usmrtit je.

Dalším ohrožením pro mořskou faunu je, že omylem pozře plastové předměty. Takto je každoročně zahubeno obrovské množství ryb a mořských ptáků. Dalším ohrožením pro ekosystém je zavlečení invazivních druhů. Drobní živočichové mohou být na odpadcích dopravení tisíce kilometrů přes oceán a usadit se v novém prostředí, kde poškozují původní druhy, které se tam vyskytují.

Velký tichomořský úklid

Firma Ocean Cleanup vyvinula modulární systém 001/B, který byl nasazen ve velké tichomořské odpadkové skvrně v červnu 2019 a jehož cílem je značná redukce plovoucího odpadu, který se tam nachází. Technologický tým nyní využívá poznatky ze Systému 001/B pro vývoj nové verze Systému 002. Společnost The Ocean Cleanup do budoucna plánuje vypustit celou flotilu Systémů 002.

S pomocí tohoto pasivního zařízení od společnosti The Ocean Cleanup by mohla být odstraněna polovina odpadu z velké tichomořské odpadkové skvrny již během 5 let. Bylo by však nutno vypustit několik desítek těchto systémů, a také zredukovat vyhazování nových odpadů do oceánů.

Zdroj: Redakce, nature.com, marinedebris.noaa.gov