Masivní globální oteplování by mohlo vést k postupnému zániku života v oceánech

Počítačový model založený na masovém vymíráních živočišných druhů v minulosti předpovídá, o kolik procent by při určitém nárůstu teploty moří mohli vyhynout mořští živočichové. Model je založený na požadavcích mořských organismů na kyslík.