Algoritmus Facebooku si plete černochy s opicemi

Platforma Facebook se omluvila za „nepřijatelnou chybu“ způsobenou systémem umělé inteligence.