Z České republiky bude převezeno 56 modernizovaných obrněných vozidel BMP-1 na Ukrajinu. Co jsou zač?

Právě dnes německé úřady oznámily, že schválily plánovaný přesun 56 bojových vozidel pěchoty Pbv-501, která jsou modernizovanými bývalými východoněmeckými BMP-1, z České republiky na Ukrajinu