Čím Rusové hasí požár? Atomovou bombou!

Je možné využít atomovou bombu i ve prospěch lidstva? Na území USA a bývalého Sovětského svazu proběhlo v rámci civilního výzkumu již více než 150 pokusných výbuchů atomových bomb. Sovětským vědcům se podařilo najít pro jaderné zbraně vhodné civilní využití. Začali je používat pro hašení požárů plynových vrtů.