V Česku bude nejmodernější technologie na výrobu a skladování energie. O co se jedná?

Je třeba najít způsoby, jak uchovávat čistou energii v době, kdy je jí nadbytek, aby mohla být v klidnějších obdobích postupně uvolňována do sítě.