Kernza – nová obilovina, která by mohla způsobit revoluci v zemědělství

Většina dnes pěstovaných obilovin, jako je kukuřice, sója a pšenice, jsou jednoleté plodiny. Sází se a sklízí každý rok. A způsob, jakým většina zemědělců tyto plodiny pěstuje (dusíkatá hnojiva a každoroční obdělávání půdy), poškozuje půdu, znečišťuje ovzduší a přispívá ke změně klimatu, jak píše server STLPR.