Francie bude vyžadovat, aby doktorandi skládali etický slib ve výzkumu. Proč?

Ať už studují bioinformatiku, historii nebo astrofyziku, budou muset držitelé doktorského titulu ve Francii brzy složit přísahu bezúhonnosti v den, kdy úspěšně obhájí svou disertační práci, což je zřejmě první národní iniciativa svého druhu.