Fotovoltaika zvyšuje napětí. Může poškodit například i televizor?

Fotovoltaika má své černé stránky. Jde o jeho dopad na elektrickou síť. Zastaralá infrastruktura v kombinaci s četnými fotovoltaickými instalacemi způsobuje zvýšení napětí v síti. A to může mít vliv na elektrická zařízení.