Bluetooth: Kdo ho vymyslel a jak funguje?

Technologie Bluetooth byla využívá sílu rádiových vln. Jak toto bezdrátové připojení změnilo naše elektronické ekosystémy?