Zařízení na mořskou vodu zachytí 10 tun CO2 a vyrobí 300 kg vodíku denně. Je ve výstavbě

Po úspěšných pilotních programech se americká univerzita UCLA spojila se singapurskou národní vodohospodářskou agenturou a dalšími subjekty, aby vybudovala největší zařízení na odstraňování oxidu uhličitého z oceánu na světě, které je schopné odstranit 3 650 tun skleníkového plynu ročně a zároveň vyrobit 105 tun vodíku s negativním obsahem uhlíku, píše portál NewAtlas. To je přibližně 10 tun CO2, které odstraní denně a denně vyrobí 300 kg vodíku.

Podle Světové banky činily průměrné celosvětové emise oxidu uhličitého (CO2) v roce 2020 4,3 metrické tuny na obyvatele USA. S ohledem na toto číslo se vědci z technické školy UCLA snaží zachytit atmosférický CO2 z oceánů ve snaze o jeho snížení.

Po úspěšném spuštění dvou pilotních systémů na odstraňování CO2 z mořské vody v Los Angeles a Singapuru v roce 2023 UCLA a její začínající společnost Equatic vyhlížejí další fázi projektu – demonstračnímu zařízení v plném měřítku v přepoštu za 500 miliard korun nazvané Equatic-1.

Proces společnosti Equatic využívá elektrolýzu, při níž prochází elektrický proud mořskou vodou z přilehlých odsolovacích zařízení. Způsobuje chemické reakce, které rozkládají vodu na její složky, vodík a kyslík, a zároveň bezpečně ukládají rozpuštěný a atmosférický CO2 ve formě pevných materiálů na bázi vápníku a hořčíku po dobu nejméně 10 000 let. Tento proces aktivuje a rozšiřuje přirozenou schopnost oceánu ukládat CO2 tím, že odstraňuje rozpuštěný CO2 a zároveň mu umožňuje absorbovat více skleníkového plynu.

Equatic-1 bude postaven ve dvou fázích. První fáze, která začne v březnu, má do konce roku 2024 odstranit jednu metrickou tunu CO2 denně. Počátkem roku 2025 bude instalací dalších devíti modulů dokončena druhá fáze. Očekává se, že s 10 moduly v provozu bude zařízení Equatic-1 schopno odstranit z mořské vody a atmosféry 10 metrických tun CO2 denně.

Modulární konstrukce zařízení Equatic-1 snižuje rizika obvykle spojená s rozšiřováním technologických inovací. Systém bude rovněž využívat selektivní anody, nově vyvinuté s podporou Agentury pro pokročilé výzkumné projekty v energetice (Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E) amerického ministerstva energetiky, k výrobě kyslíku a zároveň k eliminaci nežádoucího vedlejšího produktu chlóru vznikajícího při elektrolýze mořské vody. Tím se otevírá nová cesta k odstraňování oxidu uhličitého v gigatunovém měřítku se současnou výrobou vodíku – čistého paliva nezbytného pro dekarbonizaci dopravy a průmyslových aplikací.

Zdroj: Newatlas