Začínají práce na největší pobřežní plovoucí solární elektrárně na světě

Byly zahájeny práce na největší plovoucí solární elektrárně na světě, která bude představovat modulární řešení. Technologii pro tuto elektrárnu dodává společnost SolarDuck se sídlem v Nizozemsku.

Vzhledem k tomu, že se země po celém světě snaží snížit svou závislost na fosilních palivech, získávají na popularitě řešení založená na solární a větrné energii. Je sice skvělé, že se tyto technologie stávají cenově dostupnějšími, ale jejich nižší rychlost přeměny energie představuje problém. Větrné i solární elektrárny vyžadují k výrobě značného množství energie velké pozemky, což je vzhledem k omezené dostupnosti půdy na naší planetě problém.

Půda je již nyní využívána k různým účelům, včetně bydlení, zemědělství a průmyslu. Aby se tento problém vyřešil, začaly se větrné elektrárny přesouvat na mořské plošiny, kde mohou stavět větší turbíny a využívat rychlejšího větru k výrobě většího množství čisté energie. Nyní nastal čas, aby solární farmy následovaly jejich příkladu a také se přesunuly na moře.

Vnitrozemské vodní plochy jsou však také omezené a často přeplněné. V oblastech, které se potýkají s nedostatkem vody, by mohlo být zakrytí kanálů solárními panely schůdným řešením. Vzhledem k tomu, že světové řeky a jezera zabírají pouze 0,2 % rozlohy planety, nemusí však jít o praktické řešení pro každý region. Řeky jsou navíc již nyní využívány k dopravě, což by mohlo instalaci solárních panelů zkomplikovat.

Na druhou stranu, naprostou většinu povrchu planety – přesněji 71 % – pokrývá voda. To představuje jedinečnou příležitost k vytvoření systému pro získávání energie, který by využíval sílu hojného slunečního světla. Nizozemská společnost SolarDuck zkoumá možnost instalace solárních farem na moři v oblastech, které nazývá „sluneční pás“.

Společnost SolarDuck zahájila projekt výstavby největší plovoucí solární elektrárny na světě v hodnotě 8,4 milionu eur (cca 221 milionů korun). Cílem je navrhnout, postavit a předvést plovoucí solární systém na moři o výkonu 5 MW s využitím modulárního řešení společnosti SolarDuck. Systém má být elektricky integrován, certifikován a umístěn v rámci větrné farmy OranjeWind (Hollandse Kust West VII) společnosti RWE u západního pobřeží Nizozemska.

Tento projekt připraví půdu pro novou éru obnovitelné energie na moři a přispěje k udržitelnější budoucnosti pro další generace.

Zdroj: InceptiveMind