WeTac Skin VR: Bezdrátová kůže, která vám umožní cítit věci ve virtuální realitě

WeTac Skin VR je v podstatě bezdrátová ultratenká haptická kůže, která vám umožní cítit věci ve virtuální nebo rozšířené realitě, jak uvádí server ScienceDaily.

Tato elektronická kůže shromažďuje personalizované údaje o hmatovém vnímání uživatele a skládá se ze dvou částí – malého pružného aktuátoru připevněného k předloktí, který funguje jako ovládací panel, a náplasti hydrogelových elektrod o velikosti dlaně, která funguje jako hmatové rozhraní.

„Elektrohaptika je účinný způsob, jak uživatelům zprostředkovat virtuální hmatový zážitek. Hmatová citlivost každého člověka je však jiná a stejná intenzita zpětné vazby může být různě intenzivní. V rukou uživatelů se mohou vyskytovat různé pocity. Proto potřebujeme vyvinout sadu obecných nástrojů pro nastavení odpovídajících parametrů zpětné vazby pro různé uživatele,“ řekl doktor Yu Xinge, docent katedry biomedicínského inženýrství na CityU.

Celkem 32 elektrod je soustředěno především v prstech, dlani a palci. Do těchto elektrod se pak přenáší elektrický proud, který vytváří hmatové vjemy, a stimulací určitých polštářků různou silou lze vyvolat různé zážitky, ať už jde o házení baseballovým míčkem nebo máchání mečem.

Zdroj: sciencedaily.com, redakce