Vysoký tlak se dá řešit hudební aplikací

Vědci zjišťují, jak může hudba pomoci zlepšit zdraví srdce. Zatímco různé skladby se nás dotýkají emocionálně, stimulují srdce fyzicky a mohou snižovat krevní tlak, uvádí web Didge Project.

Více než jeden z pěti lidí v EU ve věku 15 let a více uvádí, že má vysoký krevní tlak, který může vést k selhání srdce, ledvin nebo mozku. I mírné snížení krevního tlaku může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Srdečné melodie

Profesorka Elaine Chewová z Laboratoře vědy a techniky v Paříži vyvíjí v rámci projektu financovaného EU s názvem HEART.FM aplikaci pro chytré telefony, která má posílit zdraví srdce.

„Vytváříme aplikaci, která bude monitorovat reakce lidí při poslechu hudby a následně tuto hudbu přizpůsobí tak, aby jim byla prospěšná,“ uvedla Chewová, profesorka inženýrství, která spolupracuje s nemocnicí Svatého Bartoloměje v Londýně.

Aplikace využívá měření srdce člověka a algoritmy umělé inteligence k vytvoření poslechového režimu, který reguluje krevní tlak.

Zatímco HEART.FM stojí na tom, že pomáhá lidem dnes, jiný projekt financovaný EU s názvem GOING VIRAL se zabývá tím, jak se v Evropě vyvíjelo vnímání a využívání hudby veřejností v průběhu epidemií nemocí v uplynulých čtyřech stoletích.

Podle profesorky Marie Louise Herzfeld-Schildové, která vede projekt GOING VIRAL a působí jako muzikoložka na Univerzitě hudby a muzických umění ve Vídni, věřilo v 17. století mnoho lidí v Evropě, že hudba má moc zastavit epidemii moru nebo jí dokonce zabránit.

Oba projekty ukazují, jak hudba ovlivňovala lidské emoce v průběhu věků a jak je její emocionální síla nyní využívána prostřednictvím moderních technologií.

Chew má k HEART.FM osobní vztah. Trpěla nepravidelným srdečním rytmem, který se jí podařilo úspěšně vyléčit. „Medicína mi umožnila mnohem kvalitnější život a vedla mě k přehodnocení smyslu toho, co dělám,“ řekla.


Testy na pacientech s kardiostimulátorem

Sama je profesionální hráčkou na klavír a od roku 2018 studuje, jak lidská srdce reagují na hudbu, přičemž začíná u pacientů s kardiostimulátorem.

Kardiostimulátor se používá k léčbě některých abnormálních rytmů – tzv. arytmií -, které mohou způsobit, že srdce bije příliš pomalu, příliš rychle nebo nepravidelně. Kardiostimulátor umožňuje pravidelný tep pacientova srdce tím, že do něj vysílá elektrické impulsy.

Chew a její kolegové z nemocnice Svatého Bartoloměje objevili dobrou zprávu: dobu zotavení mezi jednotlivými údery srdce lidí s kardiostimulátorem lze modulovat hudbou.

Chewová využívá poznatky své práce s pacienty s kardiostimulátorem k vývoji aplikace HEART.FM pro mnohem širší skupinu lidí.

„Lidé mají rádi hudbu jako příjemnou zábavu – rozdíl je v tom, že my sledujeme, jak na ni tělo reaguje,“ řekla.

Cílem aplikace HEART.FM je získat otisky kardiovaskulárních reakcí lidí, kteří poslouchají hudbu. Chew často připojuje studenty k testovacímu zařízení a poté jim posílá data z aplikace, aby mohli sledovat svou vlastní fyziologickou odezvu na hudbu.

Vyvíjenou aplikaci by si uživatelé stáhli do chytrého telefonu, aby mohli sledovat rytmické reakce svého srdce na hudbu a navádět je na terapeutickou cestu ke snížení krevního tlaku. V plánu je celosvětově zpřístupnit aplikaci ke stažení v obchodech s aplikacemi.

Zdroj: redakce, didgeproject.com