Výroba energie a kyslíku na Měsíci. Vědci přišli na několik způsobů, jak využít Měsíc k pokrytí energetických potřeb Země

Energetické inovace se dnes zaměřují především na planetu Zemi, ale energie by se brzy mohla vyrábět i ve vesmíru. Zejména Měsíc obsahuje obrovské množství potenciální energie, která by mohla být brzy využita k pohonu raket, budoucích osad a k dopravě zpět na Zemi. To by mohlo připravit půdu pro trvalé osídlení měsíčního povrchu a budoucí expedice napříč sluneční soustavou. Inovace v oblasti sluneční energie a její přeměny znamenají, že bychom brzy mohli vyrábět energii a kyslík přímo z povrchu Měsíce, jak píše web Real Clear Science.

Měsíční půda (regolit) obsahuje obrovské množství těkavých látek, které lze využít k výrobě energie, a Měsíc je denně bombardován velkým množstvím slunečního záření. V regolitu se nacházejí tři klíčové minerály pro solární panely – křemík, hliník a sklo. A povrch Měsíce získá každý den ze Slunce přibližně 13 000 terawattů energie, což by stačilo k napájení USA a Číny po dobu jednoho roku. Využití zlomku této sluneční energie by mohlo s velkým náskokem zajistit elektřinu pro sídla a stroje.

Regolit také obsahuje kyslík, který je v těchto minerálech pevně vázán, což poskytuje příležitost i pro výrobu kyslíku. Měsíc má také obrovské zásoby helia-3, izotopu, který má potenciál být zdrojem jaderné energie bez radioaktivního odpadu a radiace. Ten se vyskytuje i na Zemi, ale na Měsíci je ho mnohem více díky slunečnímu větru, který ukládá izotopy na jeho povrch. Čína úspěšně získala helium-3 a přivezla ho na Zemi k testování jaderné fúze a vědci z Massachusettského technologického institutu dokázali pomocí helia-3 jako příměsi desetkrát zvýšit výrobu jaderné energie.

Nasazení této technologie na Měsíci by se mohlo uskutečnit do poloviny století. Energii z Měsíce by bylo možné dopravovat také na Zemi. Někteří vědci navrhují vybudovat na Měsíci minimální infrastrukturu a soustředit většinu výroby a přenosu energie na oběžnou dráhu Země. Solární panely na Měsíci by mohly přenášet elektřinu do satelitů na oběžné dráze Země pomocí mikrovlnných paprsků, což je technologie, která je základem radaru, a samotné solární panely by mohly být levnější, protože by nemusely odolávat povětrnostním podmínkám.

Japonská společnost Shimizu Corporation navrhla vybudovat na rovníku Měsíce prstenec solárních panelů a získanou energii přenášet do zařízení na přeměnu energie na Zemi. V rámci projektu Luna Ring by byly solární panely a kabel pro přenos energie umístěny na Měsíci, ale většina infrastruktury by mohla být na Zemi. Sluneční energie z Měsíce by se také mohla přenášet na malé, levné satelity na oběžné dráze Země, které by ji dopravovaly do stanic na povrchu.

Mikrovlny mohou pronikat mraky s malými energetickými ztrátami, takže tato levnější verze solární energie z Měsíce by mohla být cenově dostupná pro země a společnosti s omezeným rozpočtem. Vzhledem k předpokládanému nárůstu energetické potřeby na 20 až 22 TW energie v příštích 25 letech má výroba energie z Měsíce potenciál být ekonomicky výhodná z hlediska investic. Mohla by pokrýt energetické potřeby Země a budoucích kosmických lodí a její přínos pro životní prostředí by byl obrovský.

Zdroj: realclearscience.com, redakce