Vynalézaví studenti používají umělou inteligenci k psaní školních prací

Technicky zdatní studenti začali k psaní školních prací používat pokročilé generátory jazyků, zejména jazyku GPT-3 od společnosti OpenAI. Vzhledem k tomu, že tyto práce psané umělou inteligencí nelze odhalit pomocí softwaru pro odhalování plagiátů, školy pravděpodobně čekají v boji proti těmto podvodníkům nové generace těžké časy, jak píše server Futurism.

„Jednalo by se o jednoduché úkoly, které by vyžadovaly rozsáhlé odpovědi,“ řekl vysokoškolský student s přezdívkou. „Například v biologii jsme se učili o biotechnologiích a měli jsme napsat pět dobrých a špatných věcí o biotechnologiích. Poslal bych umělé inteligenci úkol typu: Jakých je pět výhod a nevýhod biotechnologie? A vygenerovala by odpověď, za kterou bych dostal dobrou známku.“

Využívají mladí lidé své rozsáhlé znalosti nových technologií k překonávání digitálních hranic, s nimiž dospělí jednoduše nedokážou držet krok? Kdyby software pro plagiátorství dokázal označit odpovědi vytvořené umělou inteligencí, pravděpodobně by to nebyl problém. Je jistě na filozofickou debatu, zda by dílo vytvořené umělou inteligencí mělo být vůbec považováno za originální, ale z technického hlediska ho za originální považuje software pro kontrolu plagiátů.

Takový text není zkopírovaný odjinud, je vytvořený strojem, takže ho software pro kontrolu plagiátorství nedokáže odhalit. Samozřejmě, že tito studenti přesto podvádějí a učitelé se pravděpodobně právem obávají, co to znamená pro další vzdělávání. Ale studenti říkají, že umělá inteligence jim jen pomáhá soustředit se na to, co považují za důležité. „Stále si děláme domácí úkoly ve věcech, které se musíme naučit, abychom je zvládli, a umělou inteligenci používáme jen ke zvládnutí věcí, které nechceme dělat nebo které považujeme za nedůležité,“ řekl studenti.

Zdroj: futurism.com