Větrné turbíny jsou ideálním zdrojem obnovitelné energie

Francouzská začínající společnost Unéole vytvořila tichý smíšený energetický systém, který kombinuje solární a větrnou energii. Tento mechanismus je přizpůsoben městským budovám, skládá se z větrných turbín krytých fotovoltaickou střechou, čímž se vyrobená energie navýší o 40 % ve srovnání s čistě solárním řešením.

Spojení solární a větrné energie dává možnost střídat dva obnovitelné zdroje v závislosti na povětrnostních podmínkách. Jelikož působivost fotovoltaiky závisí na slunečním záření, tak větrné turbíny dokáží převzít funkci v noci nebo v zimě, i přes to, že je sluneční záření slabé. Tím jsou turbíny vhodnou součástí struktury, jak uvádí server Designboom.

Větrné turbíny jsou nízkouhlíkové a nízkonákladové, zároveň v prostředí bezpečné a tiché

Mimo dosažení maximální výroby energie během všech ročních obdobích nám hybridní energetický systém Unéole „umožňuje nabídnout nejvýhodnější, nejvyváženější a nejlevnější městský systém výroby energie z obnovitelných zdrojů z hlediska uhlíkových nákladů,“ píše společnost. Aby výroba měla nízké náklady na uhlík, tak jsou větrné turbíny vyrobeny z recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, tedy z hliníku a nerezové oceli. A jsou umístěny blízko místa provozu, což podpoří a urychlí místní výrobu. Společnost také využívá specifické algoritmy, které určují ideální počet větrných turbín a fotovoltaických panelů pro každý typ budovy.

Podle francouzské veřejné agentury zvané CEREMA jsou větrné turbíny tiché a neprodukují žádné elektromagnetické vlny škodlivé pro lidi i zařízení budov. „Naše větrné turbíny jsme mohli testovat po několik let díky instalacím pro naše zákazníky a partnery: CUA, město Roubaix, pronajímatele sociálních bytů, CD2E, univerzity atd.,“ uvádí Unéole.

Konstrukční systém Unéole je složen z kombinace řad větrných turbín, které jsou zakončené solárními panely o celkové výšce přibližně čtyř metrů. Společnost také spolupracuje se specializovanou projekční kanceláří ESER, aby svou technologii přizpůsobila všem typům plochých střech o celkové ploše 150 m2 a více. Loni tým společnosti nainstaloval pokusné zařízení v areálu CD2e LumiWatt v Loos-en-Gohelle v Pas-de-Calais. Velká výkonnost projektu se jeví společnosti slibně, a tak plánuje uskutečnit rozsáhlejší výrobu díky získaným finančním prostředkům, které se neustále navyšují.

Zdroj: redakce, uneole.fr, cerema.fr, Designboom, YouTube