Vědci vytvořili atomové tornádo

Fyzikové z Kalifornské univerzity v Berkeley vytvořili vůbec první tornádo z atomových částic, píše portál Sciencealert.

Toho vědci dosáhli tak, že vyslali jednoduchý paprsek atomů helia přes mřížku s malými štěrbinami o velikosti asi 600 nanometrů a pomocí principů kvantové mechaniky paprsek roztočili. Paprsek atomů se v mřížce rozptýlil a ohnul se natolik, že vytvořil vír, který se zakřivil v prostoru.

Rotující atomy pak dorazily k detektoru, který prokázal existenci více paprsků s různou mírou rozptylu a různými úhlovými momenty. Vědci si také všimli menších, jasnějších prstenců, které se vklínily do tří centrálních vírů. Považovali je za stopy takzvaných heliových excimerových částic – částic, které vznikají, když se jeden energeticky excitovaný atom helia přilepí na druhý.

Vědci nyní plánují srážet paprsky atomů helia s fotony, elektrony a atomy jiných prvků, aby zjistili, co se stane a jak to ovlivní výsledná „tornáda“.

Zdroj: Sciencealert.com