Vědci právě zjistili, co mají psychopati v mozku odlišného od normálních lidí

Psychopati jsou lidé, kteří mají egoistickou a antisociální povahu. To je často charakterizováno nedostatkem viny za své činy, nedostatkem empatie k druhým a často jsou to i lidé s kriminálními sklony. V čem se tedy liší jejich mozek od normálních lidí?

Neurovědci z Nanyang Technological University (NTU Singapore), Pensylvánské univerzity a Kalifornské státní univerzity (USA), objevili biologický rozdíl mezi psychopaty a běžnými lidmi. Pomocí skenů magnetickou rezonancí (MRI) zjistili, že striatum, což je shluk neuronů v bazálních gangliích předního mozku, bylo o 10 % větší u psychopatických lidí ve srovnání s kontrolní skupinou jedinců bez psychopatických rysů.

Striatum, které je součástí předního mozku, koordinuje četné kognitivní funkce, včetně motorického a akčního plánování, rozhodování, sociálního chování, motivace a vnímání odměny.

Podle webu SciTechDaily předchozí výzkumy ukázaly, že psychopati mají hyperaktivní striatum, ale vliv jeho velikosti na chování ještě nebyl potvrzen. Nový výzkum prokazuje významný biologický rozdíl mezi lidmi, kteří vykazují psychopatické sklony, a těmi, kteří je nemají. I když ne všichni lidé s psychopatickými vlastnostmi nakonec zákon poruší a ne všichni zločinci splňují kritéria pro psychopatii, je zde silná spojitost. Existují také důkazy, že psychopatie je spojena s agresivnějším chováním.

Neurovědci naskenovali mozky 120 účastníků ve Spojených státech a provedli s nimi rozhovory pomocí Psychopathy Checklist-Revised, nástroje pro psychologické hodnocení k určení přítomnosti psychopatických rysů u jednotlivců.

Protože biologické vlastnosti, jako je velikost striata, mohou být zděděny po rodičích, tato zjištění ukazují na to, že mozky těchto „pachatelů“ se nevyvíjejí normálně již během dětství a dospívání,“ uvedl profesor Adrian Raine z katedry kriminologie, psychiatrie a psychologie na Pensylvánské univerzitě.

Prostřednictvím analýz skenů MRI a výsledků z rozhovorů pro screening psychopatie, vědci zjistili přímou souvislost mezi zvětšeným striatem a zvýšenou potřebou vzrušení a vyšší pravděpodobnosti impulzivního chování.

Psychopatie může být spojena nejen se strukturální abnormalitou v mozku, také na strukturu striata může mít vliv i prostředí, ve kterým jedinec vyrůstá nebo se pohybuje.

Profesor Raine dodal: „Vždy jsme věděli, že psychopati jdou do krajnosti, aby hledali odměny, včetně kriminálních aktivit, které zahrnují majetek, sex a drogy. Nyní zjišťujeme neurobiologický základ tohoto impulzivního a stimulačního chování ve formě zvětšení striata, klíčové oblasti mozku.

Zdroj: scitechdaily.com