Vědci pozorovali nejsilnější sluneční erupci, jaká kdy byla zaznamenána. Naštěstí byla dost daleko od Země

Vědci právě publikovali výsledky největší dosud pozorované sluneční erupce, které se říká supererupce. Naštěstí je vzdálená 400 světelných let, píše web Interesting Engineering.

Vědci zaznamenali jednu z nejsilnějších slunečních erupcí, jaká kdy byla pozorována. Tato supererupce, která byla pozorována v soustavě Orion, byla tak velká, že by nepochybně zničila vše, co by jí stálo v cestě, například exoplanety. Podle článku, který byl o erupci zveřejněn v časopise Astrophysical Journal, se odhaduje, že erupce byla asi desetkrát silnější nebo silnější než cokoli, co kdy bylo pozorováno z našeho Slunce.

Astronomové se ve své nejnovější studii zaměřili na hvězdný systém známý jako V1355 Orionis, který je od naší planety vzdálen 400 světelných let a obíhají v něm dvě hvězdy. Tyto hvězdy jsou součástí skupiny spojené s dalšími superhvězdami a je o nich známo, že mají mnoho slunečních skvrn a černých skvrn velikosti planety, které vznikají v důsledku extrémní elektromagnetické aktivity.

Vědci zkoumali vzdálený hvězdný systém v několika světelných vlnových délkách s využitím dat z družice Transiting Exoplanet Survey Satellite a japonského dalekohledu Seimei Telescope, aby získali co nejpodrobnější obraz vývoje superhvězdy.

Zjistili, že příčinou počátku vzplanutí byla jedna z nejprudších hvězdných erupcí, jaká kdy byla pozorována, vysokorychlostní protuberance, která z jedné z hvězd vytryskla rychlostí přibližně 3,5 milionu km/h. Autoři tvrdí, že tato exploze, která mohla být jedním z největších výronů koronální hmoty (CME), jaké kdy byly pozorovány, vypustila do vesmíru biliony tun elektricky nabitého materiálu rychlostí výrazně vyšší, než je úniková rychlost hvězdy.

Sluneční erupce jsou náhlé a intenzivní výbuchy energie a záření, které se objevují na povrchu hvězdy, jako je Slunce. Předpokládá se, že vznikají složitou interakcí magnetického pole hvězdy s jejím plazmatem, elektricky vodivým plynem složeným z nabitých částic, jako jsou elektrony, protony a ionty. Je však nezbytné poznamenat, že vědci si nejsou zcela jisti, jak a proč vznikají.

Sluneční erupce mohou významně ovlivnit kosmické počasí a způsobit geomagnetické bouře, což má vliv na provoz družic, telekomunikace a energetické sítě na Zemi. V případě nově pozorované erupce autoři spekulují, že tyto supererupce mohou být doprovázeny masivními erupcemi nabitých částic, které mohou vyhladit život na kterékoli planetě v jejich ohnisku. Naštěstí je však náš malý svět příliš daleko na to, aby byl touto gigantickou supererupcí zasažen.

Studie byla publikována ve vědeckém časopise Astrophysical Journal.

Zdroj: Astrophysical Journal; Interesting Engineering