Vědci objevili jednoduchý způsob, jak snížit pocity viny

Pocit viny je nepříjemný a může být zatěžující. Výzkumníci z univerzity v Basileji prokázali, že placebo může pomoci snížit pocity viny, a to i v případě, že je placebo podáváno otevřeně.

Lidé se k sobě nechovají vždy dokonale. A když si všimneme, že jsme svým chováním někomu neúmyslně ublížili, často se cítíme provinile. Je to nepříjemný pocit a motivuje nás k určité nápravě, například k omluvě nebo přiznání viny.

Proto je pocit viny považován za důležitou morální emoci, pokud je adaptivní – jinými slovy přiměřený a úměrný situaci. „Může zlepšit mezilidské vztahy, a je proto cenná pro sociální soudržnost,“ říká Dilan Sezer, výzkumný pracovník z oddělení klinické psychologie a psychoterapie na Basilejské univerzitě. Zda lze pocity viny zmírnit užíváním placeba, zkoumali vědci z Fakulty psychologie Basilejské univerzity. Jejich výsledky byly zveřejněny v časopise Scientific Reports.

Placebo efekt funguje

Za účelem vyvolání pocitu viny byly testované osoby ve studii požádány, aby napsaly o situaci, kdy nedodržely důležitá pravidla chování nebo se k někomu blízkému chovaly nespravedlivě, ublížily mu nebo mu způsobily jinou újmu. Záměrem bylo, aby se účastníci studie cítili kvůli vybrané situaci špatně.

Účastníci pak byli náhodně rozděleni do tří skupin: účastníci v jedné skupině dostali placebo tablety s tím, že jim bylo klamavě řečeno, že se jedná o skutečný lék. Zatímco účastníkům v další skupině bylo řečeno, že dostávají pouze placebo. Oběma skupinám bylo řečeno, že to, co jim bylo podáno, bude účinné proti pocitům viny. Poslední skupina nebyla ošetřena vůbec. Výsledky ukázaly, že pocity viny se v obou skupinách s placebem významně snížily ve srovnání se skupinou, která léky nedostávala.

To platilo i v případě, kdy pokusné osoby věděly, že jim bylo podáno placebo.  „Naše studie tedy potvrzuje zajímavé zjištění, že placebo funguje, i když je podáváno otevřeně, a že vysvětlení léčby je klíčem k její účinnosti,“ uvádí hlavní autor studie Dilan Sezer. Všichni účastníci této studie byli zdraví, neměli žádné psychiatrické poruchy a nebyli léčeni psychotropními látkami.

Levná a jednoduchá možnost léčby

Pokud jsou pocity viny iracionální a trvají delší dobu, jsou považovány za maladaptivní – jinými slovy neúměrné. Tyto emoce mohou mít vliv na zdraví lidí a jsou mimo jiné také častým příznakem deprese. Vědecké studie prokázaly, že placebo efekt může být při léčbě deprese silný. Zjištění, že otevřené placebo může být užitečné i u tak silných emocí, jako je pocit viny, je však nové.

Je logické, že bychom se měli pokusit tyto účinky využít, abychom postiženým pomohli, zejména podávání otevřeného placeba je slibným přístupem, protože zachovává autonomii pacienta tím, že mu umožňuje být si plně vědom toho, jak intervence funguje. Výsledky studie jsou prvním slibným krokem směrem k symptomově specifické a etičtější léčbě psychických potíží pomocí otevřeného placeba. Použití otevřeného placeba by bylo levnou a jednoduchou možností léčby mnoha psychických a fyzických potíží,“ říká Dilan Sezer.

Zdroj: unibas.ch, nature.com, redakce