Vědci dokáží odstranit nanoplasty s 94% účinností s pomocí aktivního uhlí

Množství plastového znečištění v našem ekosystému je celosvětově stále více znepokojující. Často se objevují obavy z dopadu znečištění plasty na toxicitu životního prostředí a člověka. Psali jsme o tom nejednou. Nyní vědci vytvořili novou technologii, která dokáže odstranit škodlivé nanoplasty z kontaminované vody s 94% účinností. Informuje o tom portál Science X.

Bylo zjištěno, že nanoplasty, tedy materiál, který je tisíckrát menší než mikroplasty, mají významný škodlivý vliv na život ve vodě a na člověka. Možnosti, které mohou nanoplasty z oceánů a jezer odstranit, jsou však omezené.

Technologie může mít pozitivní vliv na ekologii i ekonomiku

Tým výzkumníků, který se specializuje na polymerní inženýrství, se zabýval novou metodou, jak řešit problém malých plastových odpadů a odstranit nanoplasty z odpadních vod.

Tato metoda může být součástí řešení pro snížení klimatických změn, ale může mít pozitivní dopad na ekonomický rozvoj a vytvářet pracovní místa. Technologie má potenciál výrazně snížit uhlíkovou stopu plastového průmyslu.

Nanoplasty odstraňuje aktivní uhlí

Vědci využili epoxid, odpadní polymer, který nelze znovu použít nebo zpracovat a často končí na skládkách nebo se dostane do sítí vodních systémů, jako jsou jezera nebo potoky. Pomocí procesu zvaného tepelný rozklad přeměnili epoxid na aktivní uhlí, materiál schopný odstraňovat nanoplasty.

Výzkumníci pak použili aktivní uhlí k úpravě vody znečištěné nanoplasty po výrobě nanoplastů z polyethylentereftalátu, což je forma polyesteru často používaná v plastových lahvích na vodu a oblečení, jako je například fleece.

Tyto drobné kontaminanty představují ve srovnání s mikroplasty větší zdravotní riziko, protože mohou pronikat do buněk a jsou těžko zjistitelné. 94% účinnosti odstranění nanoplastů bylo dosaženo fyzickým zachycením nanoplastů v porézní struktuře odpadního plastu, při kterém vzniklo aktivní uhlí.

Další kroky vědců v jejich výzkumu budou směřovat k aplikaci tohoto čisticího procesu u jiných typů plastů a k rozšíření testování v komunálních čistírnách odpadních vod, které často obsahují kromě mikroplastů i řadu dalších kontaminantů.

Zdroj: Science X