Vědci chtějí odstranit CO2 z oceánu. Velkolepý projekt už je v provozu

Oceány jsou jedním z největších pohlcovačů CO2 na planetě. Bohužel nyní přijímají příliš mnoho tohoto skleníkového plynu. Vědci z Caltechu založili startup, jehož úkolem bude „dekarbonizovat“ oceány.

Filtrování oxidu uhličitého z oceánu je jedním z možných způsobů boje proti změně klimatu. Na této technologii je třeba ještě hodně pracovat, ale vědci z Kalifornského technologického institutu (Caltech) se rozhodli podniknout v této oblasti nové odvážné kroky a založili startup s názvem Captura. Projekt má podporu i mezi velkými společnostmi zabývajícími se těžbou fosilních paliv a velkými technologickými firmami.

Oceány čistí vzduch

Koncepce spočívá v tom, že oceány, které jsou vynikajícími lapači atmosférického CO2, by měly být od tohoto plynu osvobozeny, a díky tomu by měly být schopny absorbovat další CO2 z atmosféry. V současné době již pohltily tolik skleníkového plynu (třetinu toho, co jsme vyprodukovali od počátku průmyslového věku), že se jejich schopnost absorbovat nový plyn výrazně snížila. Výsledkem je nejen okyselování oceánských vod, které negativně ovlivňuje jejich biotu, ale kvůli nedostatečné absorpci vede také ke zvyšování teploty a opakovaným katastrofám počasí.

Technologie společnosti Captura je založena na stejném principu, který způsobuje absorpci CO2 oceánem a který označujeme jako Henryho zákon. Ten říká, že při konstantní teplotě je množství daného plynu rozpuštěného v kapalině přímo úměrné parciálnímu tlaku této složky v atmosféře nad roztokem. Zjednodušeně řečeno, jedná se o stejnou sílu, která způsobuje, že otevřená plechovka syceného nápoje začne plynout. CO2 uniká z míst, kde je ho příliš mnoho, takže v roztoku a ve vzduchu je rovnovážná koncentrace.

Přímé zachycování z oceánů (DOC)

Vzhledem k tomu, že spalování fosilních paliv zvýšilo množství CO2 v atmosféře a oceány začaly absorbovat více tohoto plynu, aby dosáhly rovnováhy, chce společnost Captura odstranit oxid uhličitý z mořské vody, aby ho oceán ve snaze o dosažení rovnováhy odebíral více z atmosféry. Toho chtějí dosáhnout pomocí zařízení DOC, které by čerpalo oceánskou vodu, z níž by pak pomocí elektrodialýzy vyrábělo kyselinu a zásadu. Když by se kyselina přidala zpět do zbývající mořské vody, reagovala by s uhlíkem, čímž by se z vody uvolnil CO2.

CO2 by se pak zachytil a dříve získaná zásada by se mohla přidat do kyselé vody, aby se obnovila její přirozená rovnováha pH. Takto zpracovaná voda se může vrátit do oceánu, aby pokračovala v zachycování atmosférického oxidu uhličitého, protože má v porovnání s jeho koncentrací v ovzduší nedostatek oxidu uhličitého.

Výborné nápady, ale existují pochybnosti

Společnost Captura loni spustila pilotní provoz v Newport Beach v Kalifornii. Nyní představuje mnohem větší projekt s názvem AltaSea, který by měl být vybudován v přístavu v Los Angeles. Měla by být schopna odstranit z oceánu přibližně 100 tun CO2 ročně. To však není mnoho ve srovnání s tím, co je potřeba. Aby došlo ke skutečnému zlepšení, musely by být postaveny desítky tisíc takových zařízení.

Ekologové mají také pochybnosti o tom, zda filtry, přes které bude Captura nasávat vodu, budou dostatečně dobré na to, aby do komory nepronikl prospěšný plankton, který by při každém zabití v procesu „dekarbonizace“ představoval velkou ztrátu. Pochybnosti panují také o tom, jak naložit s takto získaným oxidem uhličitým. Aby se celá věc alespoň trochu vyplatila, musela by společnost Captura získaný plyn prodávat dalším společnostem, které by jej využívaly při výrobě uhlíkových vláken nebo betonu.

Zdroj: redakce, arpa-e.energy.gov