Věci, které je třeba zvážit před instalací solárních panelů

Solární panely jsou stále oblíbenější mezi majiteli domů, kteří hledají způsoby, jak snížit svou uhlíkovou stopu a ušetřit na účtech za energii. Přestože mohou přinést významné dlouhodobé úspory a ekologické výhody, mohou být také spojeny s vysokými počátečními náklady na instalaci. Navíc nejsou praktické pro každý dům nebo majitele domu.

Chcete-li zjistit, zda jsou pro vás solární panely vhodné, zvažte povětrnostní podmínky ve vaší oblasti, sklon vaší střechy, průměrnou měsíční spotřebu energie a dobu, po kterou plánujete ve svém domě bydlet. Před instalací si musíte zjistit všechny možnosti financování a také zásady platné u místní energetické společnosti. Nabízíme přehled faktorů, které jsou podle odborníků nejdůležitější při rozhodování, zda jsou pro vás solární panely vhodné.

Množství slunečního světla

Pokud se váš dům nachází v oblasti, kam nedopadá mnoho slunce nebo kde je po dlouhou část roku zataženo, solární panely pro vás nemusí být vhodné. Majitelé domů proto musí posoudit své energetické potřeby a množství slunečního světla, které na jejich nemovitost dopadá. Znalost množství slunečního světla, které dopadá na váš dům ve špičce, pomůže určit, zda by solární energie byla pro váš dům vhodným energetickým řešením.

Velikost a sklon střechy

Orientace a stav vaší střechy určují, zda může podporovat solární panely. Směr a úhel sklonu střechy ovlivňují účinnost solárních panelů. V ideálním případě by vaše střecha měla směřovat na jih a mít úhel mezi 30 a 45 stupni, abyste maximalizovali množství slunečního světla, které panely přijímají. Solární panely však můžete instalovat i na rovnou střechu. Profesionální instalatér bude vědět, jak je nejlépe namontovat, aby zachytily co nejvíce slunečního světla.

Ujistěte se, že vaše solární panely jsou v co nejmenším stínu. Pokud jsou v blízkosti stromy, které by je mohly zakrýt, nezapomeňte do svého rozpočtu zahrnout pravidelné úpravy terénu a ořezávání stromů.

Stáří a stav střechy

Solární panely lze instalovat na většinu typů střech, včetně asfaltových šindelů, kovových střech a plochých střech. Stav a stáří střechy však může ovlivnit proces instalace a účinnost solárních panelů.

Doporučujeme posoudit, zda se vaše střecha blíží ke konci své životnosti nebo zda potřebuje opravu. Pokud máte střechu pokrytou taškami, je dobré mít po ruce náhradní tašky pro případ, že by během instalace praskly.

Aktuální spotřeba energie

Přehled o tom, jak spotřebováváte energii, a vaše současné účty za energii vám pomohou určit, kolik solární energie potřebujete vyrobit. Renomovaný instalatér vám odhadne náklady na jednotku energie (Kč/W). Budete také muset zjistit, zda váš systém solárních panelů dokáže vyrobit dostatek energie, aby plně nahradil současnou spotřebu vaší domácnosti ze sítě.

Rozpočet a financování

Přestože solární panely mohou v dlouhodobém horizontu přinést značné úspory nákladů, počáteční investice může být vysoká. Je důležité zvážit váš rozpočet na instalaci a rozhodnout se, zda budoucí úspory za energie stojí za to, abyste je nahradili. Existuje mnoho možností financování, například leasing solárních zařízení a smlouvy o výkupu elektřiny. Na většinu panelových systémů je poskytována dlouhodobá záruka a omezená údržba, ale budete muset zvážit případné další náklady spojené s pojištěním domu a péčí o střechu.

Pro majitele domů, kteří plánují v domě bydlet pouze několik let a poté jej prodat, nemusí být instalace solárních panelů dobrou investicí. Pokud chcete ve svém domě žít trvale a očekáváte, že úspory budou narůstat po desetiletí, solární panely bývají dobrou dlouhodobou investicí.

Pobídky a programy daňových úlev

Existuje mnoho programů, které motivují majitele domů k přechodu na solární energii. Mnohé z těchto pobídek jsou programy slev, které se vracejí poté, co jste již zaplatili počáteční náklady. Proto je důležité, abyste byli schopni nést počáteční náklady. Musíte také připravit veškerou dokumentaci a procesní kroky nezbytné k získání maximální výše slev a pobídek, o které lze žádat.

Skladování přebytečné energie

Každá energetická společnost má svá vlastní pravidla týkající se net meteringu a prodeje přebytečné energie zpět do sítě. V mnoha případech, kdy domácnost spotřebuje méně energie, než kolik jí solární panely vyprodukují, je energetická společnost ochotna tyto megawatty využít a poskytnout kredity za přebytky. Přebytečnou energii však můžete také uložit do baterií a využít ji později, když je málo slunečního světla nebo vysoká poptávka po energii.

Zdroj: redakce, BGH