V USA a Číně se dokončují dvě masivní gravitační baterie

Jako řešení nepředvídatelnosti obnovitelných zdrojů energie pro solární a větrnou energii, se gravitační baterie jeví jako ideální řešení. Švýcarský startup Energy Vault nyní dokončuje dvě takové jednotky, které se nacházejí poblíž Šanghaje v Číně a Texasu ve Spojených státech, jak píše web CNET.

Gravitační skladovací systém firmy není závislý na topografii terénu ani na geologii, a lze jej tedy postavit téměř kdekoli, buď společně se solárními nebo větrnými elektrárnami, nebo jednoduše připojit k síti, aby se podpořila dispečerská schopnost a stabilita sítě.

Nízkonákladové cihly fungují jako pohyblivé bloky v takových bateriích

Pro využití potenciální energie k výrobě energie nahradila společnost Energy Vault vodu v konvenční vodní elektrárně patentovanými kompozitními cihlami na bázi cementu a polymerů, které lze vyrobit z velmi levných materiálů: zeminy, důlní hlušiny, uhelného popela, spáleného městského odpadu a dalších sanačních materiálů.

Každá cihla má vážit 35 tun a je konstruována tak, aby měla měrnou hmotnost nejméně dvakrát vyšší než voda a dostatečnou pružnost v tlaku. Podle firmy její přístup zásobuje obnovitelnou energií a „využívá materiál, který by jinak byl určen na skládky s velmi vysokými finančními a ekologickými náklady“.

Jejich původní systém se skládal z kombinace takových bloků a vysoké věže. Přebytek energie díky slunečnímu záření nebo větru se využívá k pohonu mechanického jeřábu, který bloky zvedá do výšky 35 pater. Tyto bloky pak zůstanou zavěšené, dokud není opět potřeba energie. V případě potřeby se tyto bloky spustí dolů a táhnou za lana, která roztáčejí turbíny, a vyrábějí tak elektřinu. Podle společnosti Energy Vault budou mít bloky kapacitu až 80 megawatthodin a budou schopny nepřetržitě vypouštět 4 až 8 megawattů po dobu 8 až 16 hodin.

Firma tvrdí, že její konvenční zdvihací zařízení je účinnější než čerpadla nebo turbíny vodních elektráren. Úspory energie ve výši 70 procent ve srovnání se současnými konkurenčními technologiemi jsou deklarovány na základě kombinace účinnosti systému s absencí degradace skladovací kapacity v průběhu času.

Společnost Energy Vault rovněž slibuje automatizaci celého systému pomocí svého na míru navrženého šestiramenného jeřábu ovládaného vlastními algoritmy a strojovým viděním, které pomáhají sekvencovat a korigovat pohyb a umístění cihel.

Zdroj: redakce, cnet.com