Úspěch vědců NASA. Pomohla jim Einsteinova teorie

Astronomové z NASA použili Hubbleův vesmírný dalekohled ke studiu hmotnosti bílého trpaslíka, což je důležitý krok k pochopení procesu umírání hvězd. Vědci při svých pozorováních využili jev, který předpověděl Albert Einstein, jak uvádí server Phys.

Pozorování hmotnosti bílých trpaslíků může astronomům pomoci lépe pochopit zvláštní hustou hmotu, která tvoří tyto zbytky hvězd. V nové studii vědci použili Hubbleův vesmírný dalekohled k měření hmotnosti izolovaného bílého trpaslíka s názvem LAWD 37.

Přestože astronomové již dříve dokázali určit hmotnosti těchto objektů v binárních hvězdných systémech, tj. těch, v nichž dvě hvězdy obíhají kolem společného centra hmotnosti, LAWD 37 je prvním izolovaným bílým trpaslíkem, který byl podrobně prozkoumán.

Einstein to předpověděl už před lety

Výzkumný tým pod vedením Petera McGilla, astronoma z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, využil při svých měřeních vlastnost vesmíru: zakřivení časoprostoru vlivem gravitace. Když LAWD 37 procházel před vzdálenou jasnou hvězdou, jeho zářivé pozadí se zakřivilo kolem blízkého bílého trpaslíka v procesu zvaném gravitační mikročočkování. Tento jev původně předpověděl Albert Einstein.

Když LAWD 37 zakřivil světlo hvězdy, zdálo se, že se hvězda na obloze mírně posunula. – Tyto události jsou vzácné a jejich účinky jsou malé. Velikost námi naměřeného posunu (hvězdy – pozn. red.) lze například přirovnat k měření délky auta na Měsíci při pohledu ze Země, uvedl McGill, citovaný v prohlášení NASA.

Bílí trpaslíci

Mnoho hvězd, jako je naše Slunce, nezaniká okamžitě. Místo toho se pomalu rozpínají a mizí, ztrácejí vnější vrstvy a zůstávají mrtvá jádra. Tyto pozůstatky, známé jako bílí trpaslíci, se skládají z degenerované hmoty – zvláštního druhu vysoce stlačeného plynu, který vědci stále ještě zkoumají. LAWD 37, který se nachází pouhých 15 světelných let od Země, je již dlouho předmětem zkoumání astronomů.

Zdroj: redakce, phys.org, academic.oup.com