Umělá inteligence odhalila skrytá vlákna neviditelné hmoty spojující galaxie

Umělá inteligence byla použita k vytvoření nové mapy místního vesmíru, který obklopuje Mléčnou dráhu. Pomocí umělé inteligence se podařilo odhalit skrytá vlákna neviditelné hmoty spojující galaxie. V nové studii vědci zvolili jiný přístup.

Mezigalaktický prostor není prázdný. Vesmír vyplňuje neviditelná temná hmota. Vědci se o ní neustále snaží dozvědět více, a právě zde přišla na pomoc umělá inteligence.

Existuje několik teorií o temné hmotě. Ať už je to cokoli, můžeme to pozorovat v gravitačních silách, které prostupují vesmírem. Její mapování rozhodně není snadné. Výzkumníci se rozhodli trénovat strojové učení na mnoha simulacích viditelné a temné hmoty. Algoritmus byl poté použit na reálných datech.

Umělá inteligence byla použita na příkladu oblasti zahrnující více než 17 000 galaxií v blízkosti Mléčné dráhy. Konečným výsledkem byla mapa temné hmoty v místním vesmíru. Algoritmus odhalil mnoho známých rysů. Objevily se také nové, jako jsou výše zmíněné filamenty spojující galaxie.

Pochopení těchto vztahů nám může v budoucnu umožnit lépe porozumět temné hmotě. Kromě toho může mít hmota podle vědců vliv i na pohyb galaxií v čase.