Termovize v chytrých telefonech. Chcete vědět co se děje ve tmě?

Výzkumný tým z Korejského institutu vědy a technologie (KIST) oznámil, že se mu podařilo vyvinout termovizní senzor, který je nejen mnohem levnější než dosud známé senzory, ale funguje v teplotním rozsahu, který umožňuje praktické každodenní použití.

Senzor může pracovat při teplotách až 100 °C bez přídavného chladicího zařízení. Očekává se, že jeho nízká cena umožní použití v chytrých telefonech a autonomních vozidlech.

Aby mohly být senzory integrovány do chytrých telefonů a autonomních vozidel, musí pracovat stabilně a bez problémů při vysokých teplotách 85 °C, resp. 125 °C. Běžné tepelné senzory by musely mít nezávislé chladicí zařízení, aby toto kritérium splnily. To je činí nevhodnými pro instalaci do mobilních zařízení. Korejci však použili fólii oxidu vanadičitého (VO2)-B, která je stabilní při 100 °C. Zařízení detekuje a převádí infračervené světlo generované teplem na elektrické signály, což eliminuje potřebu chladicích zařízení. Při teplotě 100 °C je schopen získat stejnou úroveň infračervených signálů jako při pokojové teplotě. Navíc díky výrobě a použití infračerveného absorbéru, který dokáže absorbovat více vnějšího infračerveného světla, byly tepelné stopy detekovány s třikrát větší citlivostí a převedeny na elektrické signály.

Senzor má dobu odezvy přibližně 3 milisekundy i při teplotě 100 °C, což je třikrát až čtyřikrát rychleji než u běžných zařízení. Tato vysoká rychlost odezvy umožňuje zařízení pořizovat termální snímky rychlostí 100 snímků za sekundu, což značně převyšuje běžnou úroveň 30-40 snímků za sekundu. A právě tato vlastnost činí systém zajímavým z hlediska aplikací v autonomních vozidlech.

Zdroj: KIST