Tento odsolovací systém přefiltruje 49 000 litrů vody denně bez použití elektrické energie

Kanadský start-up s názvem Oneka Technologies vyvinul ekologický odsolovací systém, který mění mořskou vodu na sladkou bez emisí skleníkových plynů, přičemž se spoléhá výhradně na sílu oceánských vln, píše portál InceptiveMind. Tento odsolovací systém přefiltruje 49 000 litrů vody denně bez použití elektrické energie.

Nedostatek vody se stal jedním z největších problémů na celém světě. Přestože je vody na Zemi dostatek, jen malá část z ní je vhodná pro lidskou spotřebu a zemědělství.

Tato výzva bude stále naléhavější s tím, jak se bude zvyšovat počet obyvatel světa, jejich životní úroveň a zesilovat dopady změny klimatu. Technologie odsolování vody se proto stává stále důležitější a všudy přítomější.

Růst odsolovacího průmyslu však přispívá ke změně klimatu tím, že zvyšuje spotřebu energie z fosilních zdrojů. Velké odsolovací stanice na pobřeží obvykle vyžadují obrovské množství energie k odstranění soli, což může přispívat k emisím skleníkových plynů a zvyšovat náklady na výrobu vody.

Průmyslová odsolovací zařízení na pevnině odebírají obrovské množství slané vody a odstraňují odpadní proud vysoce koncentrované slané vody nebo solanky zpět do oceánu, kde může poškozovat mořské ekosystémy a biologickou rozmanitost.

Pro řešení těchto problémů vyvinula společnost Oneka pozoruhodné odsolovací zařízení, které je poháněno mechanickou energií z vln plovoucích v oceánu.

Plovoucí odsolovací bóje společnosti Oneka jsou ukotveny k mořskému dnu pomocí membránového systému, který je poháněn výhradně pohybem vln.

Bóje poháněné vlnami absorbují energii z procházejících vln a přeměňují ji na mechanickou čerpací sílu, která nasává mořskou vodu. Tyto síly protlačí přibližně čtvrtinu vody přes odsolovací systém s reverzní osmózou, čímž vznikne čerstvá pitná voda, která je pak pomocí mechanické energie čerpána na pobřeží.

Celý systém je poháněn mechanicky a funguje bez externí elektrické energie. K provozu zařízení stačí průměrná výška vln větší než 1 metr. Jsou navrženy tak, aby bez zásahu vydržely vlny o výšce 6 metrů.

Solanka vypouštěná z procesu odsolování se mísí zpět se zbývajícími třemi čtvrtinami mořské vody, kterou bóje nasávají a vypouštějí zpět do moře. Je pouze o 30 % slanější než okolní voda – to je zanedbatelný rozdíl ve srovnání s mnohem koncentrovanějším solným roztokem, který vypouštějí odsolovací zařízení na pevnině.

Společnost uvádí, že její odsolovací zařízení poháněná vlnami nevypouštějí žádné skleníkové plyny a ve srovnání s odsolovacími zařízeními poháněnými naftou ušetří 1 tunu CO2e ročně za každý denně vyrobený m3 sladké vody. To znamená, že v pilotním projektu by se ušetřilo 50 tun CO2e.

Každá jednotka samozřejmě vyžaduje pravidelnou údržbu, která se pohybuje od tří do sedmi návštěv ročně, a to jak pro preventivní, tak pro všeobecné účely. A při správné údržbě může každá jednotka sloužit po dobu 15-20 let.

Zdroj: InceptiveMind