Tato kontejnerová loď jezdí na metanol. Má snížit emise až od 70 %. Vydala se z Jižní Koreje do Dánska.

Hledání ekologických zdrojů dopravy je jedním ze způsobů, jak snížit vliv člověka na klima. Dánská společnost Maresk vyslala na cestu první nákladní loď na světě poháněnou ekologickým metanolem, jak píše web Safety4Sea.

Čistou dopravu lze realizovat různými způsoby a netýká se to pouze elektromobilů. O dekarbonizaci námořní dopravy usilují i globální společnosti. Příkladem tohoto typu iniciativy je nedávno popsaná výletní loď, která je poháněna fotovoltaickými moduly. Některé se však vydávají jiným směrem.

Dánská společnost Maersk spustila nákladní loď, která jezdí na ekologický vodík. Vůbec první kontejnerová loď využívající zmíněné palivo právě vydala na svou první plavbu. Loď bude plout na trase z Jižní Koreje do Dánska.

Společnost Maersk si objednala loď poháněnou metanolem již před dvěma lety. Objednávají se další podobné lodě a starší vozidla se modernizují na ekologické palivo. V případě lodi, která zahájila svou cestu, je zdrojem metanolu potravinový odpad pocházející ze skládek.

Zelený metanol není zcela bezemisní palivo. Může však snížit emise z lodi o 65-70 %. Marten Bo Christiansen, který ve společnosti Maersk vede oddělení dekarbonizace, uvedl, že zelený metanol není ideálním řešením a že by bylo pravděpodobně lepší počkat ještě několik let, než se nový typ paliva na lodích zavede. Problémem je však čas – podle jeho názoru by se změny měly zavést hned. Společnost Maersk chce dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040.

„Stanovili jsme si ambiciózní cíl nulových čistých emisí do roku 2040 v rámci celého podniku a zaujali jsme vedoucí úlohu v dekarbonizaci logistiky. Přizpůsobení motorů na metanol je důležitou pákou naší strategie. Touto iniciativou chceme připravit půdu pro budoucí rozšiřitelné programy modernizace v průmyslu, a tím urychlit přechod od fosilních paliv k ekologickým. V konečném důsledku chceme ukázat, že modernizace na metanol může být životaschopnou alternativou k novostavbám,“ říká Leonardo Sonzio, vedoucí oddělení správy flotil a technologií společnosti Maersk.

Očekávalo se, že další společnosti budou následovat příkladu společnosti Maersk. Ve stavbě je nyní celkem 120 lodí na zelený metanol. Ještě před třemi lety neexistovaly žádné objednávky na podobná řešení.

Zdroj: redakce, safety4sea.com