Tání arktické půdy uvolňuje do vzduchu rakovinotvorný plyn

Vědci tvrdí, že z věčně zmrzlé půdy, která rozmrzá v důsledku klimatické krize, se do arktického ovzduší může uvolňovat plyn, který způsobuje rakovinu plic. Informoval web Independent.

Podle nové studie university v Leedsu by tento vliv oteplování mohl vést k mnohem vyššímu ozáření radonem – vzácným radioaktivním plynem. Vědci uvedli, že permafrost – půda, která zůstává zmrzlá nejméně dva roky po sobě, v minulosti bránil tomu, aby se karcinogenní látka dostala na povrch a pronikla do budov. Avšak uvedli, že s klimatickou krizí, která způsobuje tání, by se jeho role ochranné bariéry mohla změnit.

Studie modelovala tok radonu, který je podle ní zodpovědný za každé desáté úmrtí na rakovinu plic, v půdě, věčně zmrzlé půdě a modelových domech. Bylo zjištěno, že tání nemá vliv na domy postavené na tradiční půdě, ale zvyšuje ozáření radonem v domech se sklepy na více než stonásobek původní hodnoty. Výzkumníci uvedli, že to platilo až po dobu sedmi let.

Unikání radonu způsobuje přibližně 26krát častější výskyt rakoviny plic. V arktických oblastech jde až o 4,4krát rozšířenější jev.

Hlavní autor studie, publikované v časopise Advancing Earth and Space Science, uvedl, že k vyřešení problému obvykle stačí pouze větrání.

Minulý měsíc jiní vědci zjistili, že rychlé tání arktického permafrostu může uvolňovat další nebezpečné látky, včetně radioaktivního odpadu z jaderných ponorek z dob studené války a bakterií odolných vůči antibiotikům.

Zdroj: independent.co.uk