Tajný komunikační systém pod Moskvou. Metro-2 má být zárukou bezpečného útěku pro moskevskou elitu

Moskevské metro. To nejsou jen veřejně přístupné linky a světoznámé stanice. Je to také alternativní komunikační síť, nepřístupná běžným lidem, známá jako Metro-2 nebo D-6 (Д-6). Podzemní tunely spojují nejdůležitější centra moci a umožňují moskevské elitě rychle a tajně opustit hlavní město země.

Metro-2 je podmoskevská komunikační síť nepřístupná běžným lidem. Informace o ní jsou velmi kusé a částečně pocházejí od sovětských agentů, například od Olega Gordijevského a Viktora Suvorova, kteří před lety zradili Rusko a podělili se o své znalosti se Západem.

Blíže k současnosti jsou útržky prohlášení ruských představitelů, kteří se v průběhu let při různých příležitostech zmiňovali o běžným smrtelníkům nepřístupné části moskevského metra.

Potvrzené počátky Metra-2 sahají do roku 1947, ale některé podmoskevské tunely existovaly již dříve, ve 30. letech 20. století. Zatím byla potvrzena existence tří linek a čtvrtá linka bude pravděpodobně vybudována nebo se to alespoň plánuje, jak uvádí web Military Today.

Kdo potvrzuje existenci systému Metro-2?

Informace o systému Metro-2 poskytl mimo jiné bývalý starosta Moskvy Gavril Popov. Podle něj byla podzemní komunikační síť využívána během tzv. janajevského puče, kdy se někteří politici a vojenští důstojníci snažili vojenským pučem zastavit demokratizaci SSSR.

Ministr ve vládě bývalého ruského prezidenta Michail Poltoranin tvrdil, že Metro-2 vede mimo Moskvu, aby umožnilo rychlou evakuaci úřadů v případě rizika jaderného útoku.

O existenci Metra-2 se zmínil také Igor Malašenko, ruský poslanec a zakladatel první ruské nezávislé televizní stanice NTW. Podle jeho informací jedna z větví systému spojuje Kreml s vysílacím centrem státní televize.

Americké ministerstvo obrany shromáždilo a zveřejnilo vlastní informace o systému Metro-2. Podle Američanů je Metro-2 napojeno na veřejnou síť podzemních drah, takže po jeho uzavření pro veřejnost mají úřady v případě problémů přístup k celé, velmi rozsáhlé síti chodeb.

Ruská záhada

Kolem Metra-2 se v průběhu let vyrojilo mnoho mýtů, nedorozumění nebo zcela fantastických příběhů. Motivy tajných tunelů se objevují například v počítačové hře Metro 2033, které vytvořil ruský spisovatel Dmitrij Gluchovskij.

Ačkoli byla existence Metra-2 potvrzena, skutečná velikost, význam i současný stav alternativního komunikačního systému však zůstávají v rovině dohadů.

Dokud bude Metro-2 pro moskevské úřady nějakým způsobem relevantní, bude o něm potvrzených a spolehlivých informací velmi málo.

Zdroj: redakce – autorský text, militarytoday.com