Švýcarská technologie proměňuje mlhu v pitnou vodu. Revoluční síťka kondenzuje H2O z mlhy do kapalné formy

Nová technologie vyvinutá vědci z ETH v Curychu by mohla změnit způsob, jakým získáváme pitnou vodu, a přinést řešení pro oblasti s problémy nedostatku vody.

Tato revoluční technologie využívá kovovou drátěnou síť potaženou speciální směsí polymerů a oxidu titaničitého k zachycení vlhkosti z mlhy. Díky účinným polymerům rychle kondenzuje vodu z mlhy do kapalné formy.

Bezpečnost a kvalita pitné vody

Oxid titaničitý funguje jako katalyzátor, rozkládá organické znečišťující látky obsažené v kapkách vody, zajišťujíc tak čistou a bezpečnou pitnou vodu.

Nízká údržba a širší využití

Systém vyžaduje minimální údržbu, a pro regeneraci katalyzátoru stačí krátkodobé vystavení slunečnímu světlu. Kromě získávání vody z mlhy má potenciál i v oblasti získávání vody z chladicích věží, což může přispět k ochraně životního prostředí.

Nová technologie pro získávání pitné vody z mlhy představuje naději pro oblasti trpící suchem a problémy s nedostatečným přístupem k vodě. S vysokou účinností, nízkou údržbou a širokým spektrem možného využití se stává klíčovým prvkem v boji proti globálním problémům s pitnou vodou a znečištěným ovzduším.

Zdroj: ETH; Nature