Studie se zabývá tím, jak ochladit jedno z nejteplejších měst světa. Čtvrť v Rijádu by se dala ochladit o 4,5 °C

Nová Studie australské univerzity UNSW Sydney ukazuje, že je možné výrazně snížit teplotu ve velkém městě v horkém pouštním klimatu a zároveň snížit náklady na energii. Výsledky studie podrobně popisují mnohostrannou strategii ochlazení hlavního města Saúdské Arábie až o 4,5 °C, která kombinuje vysoce reflexní „superchladné“ stavební materiály vyvinuté v laboratoři High-Performance Architecture Lab se zavlažovanou zelení a opatřeními pro energetickou modernizaci.

Studie je první, která zkoumá rozsáhlé energetické přínosy moderních technologií pro zmírňování tepla při jejich implementaci ve městě. Projekt ukazuje, jak obrovský dopad mohou mít moderní technologie a techniky zmírňování tepla na snížení přehřívání měst, snížení potřeby chlazení a zlepšení životních podmínek. Extrémní horko ve městech postihuje více než 450 měst po celém světě, zvyšuje potřebu spotřeby energie a má nepříznivý dopad na zdraví, včetně nemocí a úmrtí způsobených horkem.

Jedním z takových měst je Rijád, hlavní město Saúdské Arábie. Nachází se uprostřed pouště a je jedním z nejteplejších měst na světě, kde teploty v létě přesahují 50 °C. Klimatické změny a rychlá urbanizace navíc zvyšují míru přehřívání.

Pro účely studie provedl tým pod vedením výzkumníků UNSW rozsáhlé klimatické a energetické simulace chlazení městské čtvrti Al Masiaf v Rijádu, včetně energetické náročnosti 3 323 městských budov, podle osmi různých scénářů zmírňování veder, aby vyhodnotil optimální strategie pro snížení teploty ve městě a snížení potřeby chlazení, uvádí portál Techxplore.

Modelování, které zvažovalo různé kombinace superchladných materiálů, typů vegetace a úrovně energetického dovybavení, zjistilo, že je možné snížit venkovní teplotu ve městě v létě o téměř 4,5 °C. Tato strategie by také zlepšila úsporu energie na chlazení města až o 16 %.

Doporučený scénář pro zmírnění (nebo ochlazování) tepla v Rijádu zahrnuje použití superchladných materiálů na střechách budov a více než zdvojnásobení počtu zavlažovaných stromů, aby se zlepšilo transpirační ochlazování.

Výzkum také simuloval energetický dopad modernizačních opatření pro všech 3 323 budov spolu s technologiemi pro snižování spotřeby tepla zavedenými v městském měřítku. Kombinace optimálních technologií chlazení s možnostmi energetické modernizace – konkrétně zlepšením obálky budovy pomocí lepších oken, izolace, solárních systémů a chladných střech – by mohla snížit potřebu chlazení až o 35 %.

Výzkumníci nyní doufají, že budou spolupracovat s královskou komisí Rijádu a začnou ve městě realizovat na míru šitý plán na zmírnění dopadů tepla, který by byl největší svého druhu na světě.

zdroj: Studie, Techxplore