Solární věž má vyrábět čistou energii 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Výzkumníci z Jordánska a Kataru přišli s pozoruhodným návrhem solárního systému TTSS, který je schopen vyrábět čistou energii 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato dvojčinná konstrukce slibuje více než dvojnásobek energie než standardní solární věž se stoupajícím proudem.

Systém TTSS kombinuje dvě věžové technologie do jediné konstrukce – solární věž s vzestupným prouděním a chladicí věž s klesajícím prouděním. Ty jsou integrovány do jediné věže, píše portál NewAtlas.

Solární stoupací věž funguje tak, že ohřívá vzduch na úrovni terénu a pak využívá toho, že horký vzduch stoupá vzhůru, aby jej vynesl na vysokou věž s turbínami. Vzduch se ohřívá pod velkou střechou, která pokrývá rozsáhlou sběrnou plochu, vyrobenou z materiálu skleníkového typu, který je navržen tak, aby zachycoval co nejvíce tepla.

Tyto věže byly postaveny v experimentálním měřítku, ale zatím ne v komerčním měřítku, protože se obvykle jedná o velmi velké a vysoké konstrukce, které zajišťují dobrý teplotní rozdíl. Kapitálové náklady jsou proto vysoké a jsou považovány za rizikové.

Naproti tomu chladicí věž s klesajícím prouděním nutí vzduch klesat dolů, aby roztáčel další turbínu. V této konstrukci se toho dosahuje rozprašováním jemné vodní mlhy do okolního vzduchu na vrcholu věže, čímž se vzduch ochlazuje a ztěžuje a posílá se dolů.

Konstrukce TTSS umisťuje vzestupnou věž uprostřed a obklopuje ji 10 sestupnými věžemi, které běží po vnější straně, takže může pracovat současně v režimu vzestupného i sestupného proudění.

Výzkumný tým z jordánské Technické univerzity Al Hussein a Katarské univerzity vymodeloval věž TTSS o výšce přibližně 200 metrů a průměru 13,6 metrů, pod níž je umístěn kolektor o průměru 250 metrů. Průměr vnitřní chladicí věže byl 10 metrů, takže po celém obvodu zůstávala mezera 1,8 metrů. Tato mezera byla rozdělena na 10 samostatných spádových věží, v jejichž horní části byl systém vodní mlhy a v dolní části turbíny. Vybrána byla lokalita poblíž města Rijád – horké a suché pouštní oblasti jsou pro tyto konstrukce ideální.

Při simulačních testech s využitím místních meteorologických údajů tým odhadl, že takový systém by ročně vyrobil celkem asi 753 megawatthodin energie, přičemž vnější sestupné věže by pracovaly nepřetržitě a dodávaly by asi 400 megawatthodin a věže s vzestupným prouděním by pracovaly efektivněji pod horkým sluncem a přispívaly by asi 350 MWh.

Jde o zajímavý nápad a ukázku toho, že existuje mnoho a mnoho způsobů, jak pohánět turbíny k výrobě elektřiny.

Zdroj: NewAtlas