Solární kanály by mohly v Kalifornii ročně vyprodukovat 13 GW energie

Vodohospodářská společnost Turlock Irrigation District (TID) oznámila projekt Nexus, pilotní projekt, jehož cílem je vybudovat nad částí stávajících kanálů TID stříšky se solárními panely, které budou sloužit k provozu a výzkumu, jak může voda plus energie uspokojit potřeby Kalifornie v oblasti odolnosti vůči klimatu, informuje portál Inceptivemind.

Projekt Nexus by mohl přispět k odolnější budoucnosti Kalifornie vůči vodě a umožnit státu splnit jeho ambiciózní cíle v oblasti čisté energie. Projekt posoudí snížení výparu vody v důsledku stínění v polovině dne a zmírnění větru; zlepšení kvality vody díky omezení růstu vegetace; snížení údržby kanálů díky omezení růstu vegetace; a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Inspirací pro projekt Nexus je koncepce představená v nedávné studii provedené výzkumníky z Kalifornské univerzity v Mercedu a Kalifornské univerzity v Santa Cruz, která zjistila mnoho výhod montáže solárních panelů nad otevřenými vodními kanály. Studie ukázala, že pokrytí přibližně 4 000 km kalifornských kanálů by mohlo ušetřit 63 miliard galonů vody ročně. Toto množství vody by se dalo využít k zavlažování 50 000 akrů zemědělské půdy nebo k uspokojení potřeby vody v domácnostech více než 2 milionů lidí.

Umístěním solárních panelů na vrchol kanálu by se mohlo ročně vyrobit 13 gigawattů energie, což odpovídá přibližně jedné šestině současného instalovaného výkonu státu.

Na projektu financovaném státem Kalifornie v hodnotě 20 milionů dolarů (cca 410 milionu korun) spolupracuje TID s ministerstvem vodních zdrojů (DWR), společností Solar AquaGrid a Kalifornskou univerzitou v Mercedu. Zahájení projektu Nexus je naplánováno na letošní podzim a dokončení projektu se očekává v roce 2024 na několika místech na celém území služeb TID v kalifornském Central Valley. Bude také instalováno úložiště energie, aby se prozkoumalo, jak mohou úložná zařízení podpořit místní elektrickou síť v případě, že výroba energie ze slunečního záření není optimální kvůli oblačnosti.

„Model Solar AquaGrid poskytuje kombinovanou, integrovanou odpověď na řešení našeho propojení vody a energie,“ řekl profesor UC Merced Roger Bales. „Pomáhá řešit základní zranitelnost Kalifornie a zároveň plnit závazky na státní i federální úrovni v oblasti výroby obnovitelné energie, ochrany přírodních území, snižování emisí skleníkových plynů a zmírňování změny klimatu.“

Zdroj: inceptivemind.com