Škodí větrné turbíny zdraví? Lidé si stěžují na bolesti hlavy, závratě a poruchy spánku

Větrná energie je pro Nizozemce nejvhodnější obnovitelný zdroj energie. Využívá vítr, kterého má Nizozemí dostatek. Jak ale větrné turbíny ovlivňují zdraví obyvatel?

Podle webu DutchNews, větrné elektrárny v Nizozemí představují více než 11% výroby elektrické energie a nová vláda plánuje tento podíl ještě zvýšit. Do roku 2030 by mělo 70 % elektřiny v Nizozemsku pocházet z větrné a solární energie. Aby to bylo splnitelné, musí Nizozemsko rozšířit své větrné farmy na pevnině i moři.

Problém větrných turbín je ale hluk. Povolená hladina hluku je 47 decibelů a do budoucna by měl být značný počet turbín postaven blíže než jeden kilometr od domu. V současné době je asi 55 000 domů vzdáleno méně než jeden kilometr od větrných turbín.

Mnoho lidí žijících v blízkosti si stěžuje na zdravotní problémy, včetně bolestí hlavy, závratí a poruch spánku. Podle odborníků opravdu existuje jasný vztah mezi hladinou hluku a jejím „obtěžováním.“ Zároveň ale nebyla prokázána souvislost mezi blízkostí větrných turbín a kardiovaskulárním onemocněním, metabolickými poruchami nebo poruchou duševního zdraví, jak někteří lidé tvrdí.

V Čechách se většina elektřiny vyrábí v uhelných (asi 50%) a jaderných (32%) elektrárnách. Zbytek jsou elektrárny využívající obnovitelné zdroje, jako jsou vodní, fotovoltaické a sluneční, dále spalující biomasu. V současné době máme v Čechách 74 větrných elektráren, z nichž asi polovina má pouze jednu nebo dvě větrné turbíny.

Zdroj: dutchnews.nl