Rusové používají solární panely jako štíty proti dronům v zákopech

Válka na Ukrajině, často popisovaná jako „válka dronů“, přináší nové taktiky a technologie. Jednou z nejnovějších metod obrany proti dronům, na kterou upozornil portál Defence Express, je využití fotovoltaických panelů pro krytí zákopů. Rusové se zdají využívat tento přístup ke zvýšení ochrany svých pozic.

Fotovoltaické panely jsou rozprostřené nad zákopy, přičemž vytvářejí jak fyzickou bariéru, tak i stínící efekt, který brání identifikaci polohy vojáků z dronů. Tato metoda se jeví jako účinnější než dříve používané sítě, neboť panely poskytují robustnější ochranu a zároveň zakrývají pohled shora.

Z videí ukrajinských ozbrojených sil je však patrné, že i tento typ obrany má své limity. Například nedokončené opevnění umožnilo ukrajinskému dronu úspěšný útok. Efektivní využití dronů v tomto prostředí vyžaduje vysokou profesionalitu a zručnost operátorů.

Zároveň se objevují otázky ohledně původu těchto fotovoltaických panelů. Defence Express naznačuje, že mohou pocházet z krádeží na okupovaných územích, včetně demontáže největší ukrajinské solární elektrárny u Tokmaka.

Drony používané v těchto útocích jsou často jednoduché FPV (First Person View) konstrukce s připojenou výbušninou. Nedávno Ukrajina vyvinula nový typ dronu, „Mamut“, schopný nést až 4 kg nákladu, což je pro drony poměrně významná kapacita. Nadace Come Back Alive Foundation oznámila darování 5 000 malých FPV dronů ukrajinské armádě, což naznačuje další rozvoj v oblasti dronové války.

Tato situace ilustruje rychlý vývoj a adaptaci ve vojenských taktikách v současném konfliktu. Využití fotovoltaických panelů jako obranného mechanismu proti dronům je příkladem inovativního přístupu v nekonvenčním válečném prostředí, ačkoliv jeho efektivnost a morální aspekty krádeží zůstávají předmětem diskuse.

Zdroj: Defence Express