Ruská válka proti Ukrajině znamená více obnovitelných zdrojů energie a méně ropy a plynu

Válka Ruska proti Ukrajině sníží poptávku po ropě a plynu a urychlí zájem o „domácí“ obnovitelné zdroje energie. Probíhající konflikt bude mít dlouhodobé účinky na globální energetický systém díky většímu důrazu na energetickou bezpečnost zemí, které potřebují ukončit závislost na dovozu fosilních paliv, uvedl britský ropný gigant BP ve svém nejnovějším výročním energetickém výhledu.

Verdikt společnosti BP se shoduje s četnými prognózami, které se objevovaly od začátku války před téměř rokem, že dlouhodobý dopad bude pro obnovitelné zdroje pozitivní. I když krátkodobě Evropa zaznamenala odchylky, jako je oživení uhelné energetiky, aby se zmírnily problémy s dodávkami, jak uvádí web Recharge.

Zvýšený důraz na energetickou bezpečnost zvyšuje poptávku po obnovitelných zdrojích energie vyráběných v tuzemsku a dalších nefosilních palivech, což pomáhá urychlit přechod na novou energetiku,“ uvádí se ve zprávě společnosti BP.

Ropný gigant ve svém hlavním scénáři nyní očekává o 5 % nižší poptávku po ropě a o 6 % nižší poptávku po plynu do roku 2035 ve srovnání s úrovněmi, které byly zaznamenány před rokem ve výhledu pro rok 2022, přičemž celková spotřeba primární energie klesne o 2 %, což pomůže rychleji snižovat emise. Poklesy budou však stále daleko od úrovně potřebné k dosažení čistých nulových cílů.

Naproti tomu větrná a solární energie se v průběhu výhledu do roku 2035 rozšíří až patnáctkrát, přičemž do tohoto data bude potřeba až 600 GW nové kapacity obnovitelných zdrojů ročně.

Podle prognózy by se do poloviny století mohla až třetina kapacity obnovitelných zdrojů využívat k výrobě ekologického vodíku.

Stejně jako ostatní hráči na trhu s ropou a zemním plynem sází i BP na to, že modrý vodík vyráběný z plynu a dekarbonizovaný pomocí technologií zachycování a ukládání uhlíku bude hrát důležitou roli – někteří ho považují za způsob, jak si odvětví fosilních paliv může déle udržet jeden ze svých klíčových produktů v energetickém mixu.

Přestože drtivá většina investic bude i nadále směřovat do fosilních paliv, společnost BP se také stala jedním z nejambicióznějších hráčů v oblasti obnovitelných zdrojů energie s čistým cílem instalovat do roku 2030 50 GW.

Zdroj: rechargenews.com, BP, redakce