Rostlina ovládá robotickou ruku s mačetou. Jak to dělá?

Umělec David Bowen již více než deset let zkoumá zvláštní vztah mezi přírodou a robotikou. Jeho nejnovější socha využívá elektrické signály pokojové rostliny k ovládání robotické ruky s mačetou. Deník Thrusd popisuje, jak to dělá.

Bowen začal svou uměleckou kariéru před 20 lety jako kinetický sochař (vytvářel sochy, jejichž části se pomocí vzduchu, motoru, nebo rukou diváka pohybují). Na počátku roku 2000 začal Bowen do svých děl zapojovat mikrokontroléry neboli jednočipové počítače. Od té doby se jeho díla často nacházejí na fascinujícím průsečíku mezi uměním, vědou a technologií a převádějí data z rostlin do podoby působivých mechanických soch.

Bowenovo nejnovější dílo, rostlinná mačeta, dokonale vystihuje jeho tvorbu – hravá, absurdní a promyšlená. Dílo v podstatě využívá elektrické signály získané z listů pokojové rostliny k ovládání robotické ruky držící mačetu.

Používám open source mikrokontrolér zvaný Arduino ke sběru dat o proměnlivém odporu pěti listů rostliny,“ vysvětlil Bowen. „Každý list má připevněnou EEG samolepicí podložku, která je připojena k analogovým vstupním pinům na Arduinu. V půdě rostliny je také zemnicí vodič od Arduina. Přijaté signály jsou v podstatě údaje o proměnlivém odporu napříč listy rostliny. Je to podobné tomu, co byste přijímali z potenciometru neboli analogového knoflíku hlasitosti. Tato data jsou pak přímo mapována na pohyby motorů robota.“

Jak se píše na webu New Atlas, tento projekt není prvním Bowenovým projektem, který zkoumá signály rostlin. Podobná nedávná práce nazvaná Plant Drone (rostlinný dron – pozn. red.) využívala stejná data o odporu v reálném čase k pilotování dronu. Dron byl osazen LED diodou a kamera sledovala dráhu světla po obloze, čímž vznikla unikátní kresba řízená rostlinou.

Zdroj: Thrusd, New Atlas