Revoluční solární věž dokáže vyrábět palivo pouze ze vzduchu

Tým vědců pod vedením Alda Steinfelda, profesora švýcarské polytechnické univerzity ETH v Curychu, demonstroval proces, který by mohl snížit vliv letectví na přehřívání planety. V článku publikovaném v časopise Joule v loňském roce vědci popsali úspěšný provoz plně integrovaného zařízení na výrobu paliva ze solární věže v zařízení ve Španělsku. Práce prokázala přeměnu dvou běžných sloučenin oxidu uhličitého a vody na místě na solární petrolej použitelný v letadlech, jak uvádí server TCD.

Vědci tento produkt považovali za uhlíkově neutrální palivo, protože při jeho spalování by se mělo uvolnit pouze tolik uhlíkového znečištění, kolik ho proces na počátku přijal. Celý proces fungoval v podstatě takto: Soustava solárních zrcadel „heliostatů“ intenzivně soustřeďovala sluneční světlo na solární věž. Systém nasával oxid uhličitý a vodu ze vzduchu do solárního reaktoru na věži. Solární reaktor pak využíval koncentrované teplo k rozdělení a smíchání prvků do „syntézního plynu“. Dalším zpracováním se z tohoto plynu stal petrolej.

Demonstrace na věži navazovala na předchozí střešní minidemonstraci. V tomto experimentu výzkumníci prokázali svůj koncept pomocí desky parabolického koncentrátoru na budově Curyšské univerzity. Výzkumníci nyní pokračují v rozšiřování, aby ukázali, že tato technologie by nakonec mohla umožnit létání letadel. Steinfeld uvedl, že zlepšení leteckého paliva může pomoci snížit významný zdroj znečištění oxidem uhličitým.

„Solární kerosin je plně kompatibilní se stávající infrastrukturou pro skladování, distribuci a konečné použití paliva v leteckých motorech,“ vysvětlil. „Solární kerosin tak může pomoci zvýšit udržitelnost letectví.“

Letectví se podílí na celkových emisích uhlíku, které zachycují teplo, poměrně malou částí, a to jen něco málo přes 2 %. Tento podíl se však téměř nesnižuje, naopak se očekává jeho další růst. Demonstrace solární věže byla důležitým milníkem. Steinfeld odhaduje, že větší komerční zařízení na výrobu solárního paliva by mohlo produkovat přibližně 9 milionů galonů (34 milionů litrů) solárního petroleje ročně.

„Účinnost přeměny sluneční energie na palivo se musí zvýšit, aby byla tato technologie ekonomicky konkurenceschopná,“ řekl Steinfeld. Vývoj již probíhá. Společnost Synhelion provedla v loňském roce průmyslové testy na stávající solární věži v německém Jülichu.

Jejím cílem je uvést do provozu první zařízení na výrobu solárního paliva v průmyslovém měřítku na světě v tomto nebo příštím roce v Německu a větší komerční zařízení ve Španělsku do roku 2026.

Zdroj: redakce, cell.com, thecooldown.com