Průlomová baterie se používáním nabíjí rychleji

Vědci z univerzity Boise State a Kalifornské univerzity v San Diegu demonstrovali nový materiál elektrod, který by mohl usnadnit mnohem rychlejší nabíjení lithiových baterií poněkud neobvyklým způsobem, píše server New Atlas.

Materiál zaujímá optimální konfiguraci atomů během samotného procesu nabíjení a má podobu nového materiálu, který umožňuje plynulejší transport iontů lithia. V současných lithiových bateriích se ionty lithia během nabíjecích cyklů pohybují od kladné elektrody (katody) k záporné elektrodě (anodě), ale mohou tak činit pouze do určité rychlosti.

Při vyšších rychlostech nabíjení se na povrchu grafitové anody hromadí kovové lithium, které zhoršuje výkon baterie a může způsobit zkrat, přehřátí nebo dokonce požár. Tým se snažil tuto překážku na cestě k rychlejšímu nabíjení odstranit pomocí sloučeniny pentoxidu niobu (Nb2O5). Atomy v pentoxidu niobu lze snadno uspořádat do mnoha stabilních konfigurací a vědci přišli na poměrně pohodlný způsob, jak toho dosáhnout. Při použití jako anoda v knoflíkovém článku měl pentoxid niobu zpočátku chaotické, neuspořádané uspořádání atomů.

Vědci však zjistili, že po několikanásobném nabití a vybití článku se atomy seřadily do uspořádané krystalické struktury. S takovou nanostrukturou se vědci dosud nesetkali. Popsali ji jako krychlovou strukturu kamenné soli, která umožňuje mnohem snazší transport iontů lithia do anody během nabíjení baterie. Výsledkem je vynikající cyklická stabilita při vysokých rychlostech nabíjení, přičemž baterie vykazuje kapacitu 225 mAh/g při 200 mA/g po dobu 400 cyklů s Coulombovou účinností 99,93 %. Výzkum byl publikován v časopise Nature Materials.

Zdroj: newatlas.com, nature.com