Průlom ve zdravotnictví. Chirurgové mohou provádět testovací operace ve virtuální realitě

Vědci z Kings College v Londýně nyní vyvinuli způsob, jak vytvořit trojrozměrné digitální srdce, které chirurgům umožňuje nacvičovat si operativní zákroky, uvádí web Engineering and Technology.

Výzkumníci doufají, že využití virtuální reality k plánování a nácviku zákroků zkrátí operační časy a sníží potřebu více operací, což povede k lepším výsledkům a zkušenostem pacientů a jejich rodin. Doufají, že by se tato technologie mohla začít běžně používat během příštích dvou let.

Zkoušky rané verze technologie, která k vytvoření virtuální reality srdce využívala pouze ultrazvukové snímky srdce, ukázaly, že chirurgové ji upřednostňují pro pochopení anatomie srdce svých pacientů. Při použití virtuální reality se chirurgům zvýšila sebedůvěra a zlepšila jejich rozhodování.

Chirurgové používající tuto technologii jsou takřka „ponořeni“ do srdce. To jim umožňuje s projekcí různě manipulovat a nahlížet z různých úhlů. Mohou si také ve virtuální realitě vyzkoušet možnosti zákroku ještě předtím, než se dostanou na operační stůl.

Každý pacient s vrozenou srdeční vadou má svůj vlastní soubor jedinečných změn na srdci. Výzkumníci doufají, že díky této virtuální realitě chirurgové lépe chorobám porozumí a budou si moci nacvičovat operace. Toto by mělo vést ke zlepšení zdravotnické péče o tyto pacienty.

Zdroj: eandt.theiet.org