Před sluneční bouří, jejíž radiové signály mohou zasáhnout Zemi, budeme mít 30minutové varování, tvrdí vědci z NASA

Slunce je sice důležitou součástí našeho života, ale stejně tak může být i hrozbou. NASA neustále provádí výzkum, jehož cílem je s předstihem předpovědět příchod ničivé sluneční bouře, píše server Science Alert.

Vědci varují, že silné sluneční superbouře mohou způsobit vážné poruchy našich elektronických systémů nebo rozvodných sítí. Výzkum potvrzuje, že k takovým jevům může docházet častěji, než si myslíme. Proto by nemělo překvapit, že vědci hledají způsoby, jak tuto hrozbu co nejdříve odhalit a dokázat se na ni náležitě připravit.

30 minut do dopadu na Zemi

NASA k tomuto účelu začala využívat modely umělé inteligence DAGGER. Pro data o slunečních bouřích byly připraveny speciální algoritmy s cílem vyvinout systém včasného varování. Vědci se domnívají, že jimi vyvinuté systémy dokáží varovat lidi zhruba 30 minut předem, než potenciálně ničivá sluneční bouře zasáhne určitou oblast.

Tento časový předstih je dán skutečností, že světlo (tedy to, z čeho se skládají rádiové signály) se v případě slunečních bouří může šířit rychleji než sluneční hmota vyvržená ze Slunce. V současné době pozoruje Slunce mnoho družic, které lze využít k identifikaci slunečních erupcí a shromáždit údaje potřebné k předpovědi potenciální hrozby ze strany naší hvězdy.

Satelitní data jsou však pouze začátkem. Pouhá informace, že se blíží sluneční bouře, nestačí. Je také nutné vědět, jaký dopad bude mít na Zemi, až ji zasáhne. Vědci proto shromáždili také údaje z pozemních stanic, které byly rovněž zasaženy některými bouřkami zjištěnými družicemi. Tím získali větší množství informací, kterými mohli algoritmus zásobit.

Působivé je, že DAGGER je schopen zachytit rušivé události, k nimž na Slunci dochází, téměř během jedné sekundy. Díky tomu máme více času připravit se na možné následky sluneční bouře, což předchozí modely neposkytovaly. Vytváření takových předpovědí na místní úrovni je nesmírně důležité. Když může sluneční bouře zasáhnout Zemi, bude polovina zeměkoule (kde bude v té době „noc“) chráněna celou hmotou planety.

Schopnost aplikovat DAGGER lokálně spolu s rychlostí jeho analýzy dává značnou výhodu například telekomunikačním společnostem nebo provozovatelům energetických sítí, kteří budou mít čas reagovat s předstihem. Výzkumníci zpřístupní svůj algoritmus na platformě s otevřeným zdrojovým kódem, aby o jeho zavedení mohly uvažovat společnosti po celém světě.

Zdroj: redakce, sciencealert.com