Potopení letadlové lodi Foch. Hrozí ekologická katastrofa

Sdružení na ochranu životního prostředí hovoří o zločinu a katastrofě pro mořskou biodiverzitu po plánovaném potopení lodi Foch.

Dlouhé putování bývalé vlajkové lodi francouzského námořnictva skončilo tento pátek 3. února. Brazilští námořníci poslali letadlovou loď Foch ke dnu s tím, že vzhledem k velmi degradovanému stavu starého trupu již nemají na výběr. Její vrak nyní leží v hloubce 5000 metrů v srdci Atlantiku, jak uvádí web Naval news.

Sdružení na ochranu mořského dna a obranu životního prostředí nicméně varovalo. Potopení tohoto „toxického balíku o váze 30 000 tun“, jak jej označilo sdružení je skutečným ekologickým zločinem.

Obří loď skutečně obsahovala množství toxických materiálů a zejména „9,6 tuny azbestu, potenciálně toxické a karcinogenní látky, a také 644 tun barev a dalších nebezpečných materiálů“, upozornilo federální ministerstvo Brazílie, které znásobilo prostředky ve snaze operaci zastavit, marně.


Ničení organismů

„Je zde 17 km potrubí izolovaného azbestem a asi deset kilometrů plášťů s PCB,“ upřesňuje sdružení Robin des Bois, které vychází z inventury provedené na Clemenceau, sesterské lodi Fochu, během její demontáže ve Velké Británii. „Mluvíme také o hektarech nátěrů, laků, olovnatých barev atd.“

Do jaké míry představují všechny tyto toxické látky nebezpečí pro životní prostředí? Sdružení Robin des Bois hodnotí tuto „ekologickou katastrofu“ dvojím způsobem. „První je bezprostřední čas, tato noc, dnešek a zítřek, kdy je zničeno obrovské množství organismů,“ vysvětluje. A to přichází ve špatnou dobu. Protože je pravda, že mezinárodní společenství se stále více mobilizuje k ochraně mořského dna. Zejména Brazílie spolu s dalšími latinskoamerickými zeměmi usiluje o zřízení velrybářské rezervace, a to právě v blízkosti potopení lodi Foch, jak uvádí web Le Monde.

Důsledky vyřazení letadlové lodi se však budou posuzovat zejména z dlouhodobého hlediska. „Čím více času uplyne, tím více se bude vrak rozkládat, a to se všemi toxickými produkty, které se budou rozkládat,“ uvádí sdružení Robin des Bois. „Materiály takto rozložené na prach a šupiny se stanou dostupnými pro ryby a mořské savce a mnoho zbytků se také shlukne s planktonem a kontaminuje nesčetné mořské zdroje.“.

U velkých vojenských projektů, jako je letadlová loď Foch, nesmíme zapomínat na ohromující množství uhlovodíků a dalších maziv, která demontážní místa před zahájením práce pečlivě odčerpávají. Jestliže Brazílie nepochybně přijala určitá opatření, jsou zde samozřejmě zbytky, odhaduje sdružení.

A tento problém se často znovu objevil o několik desetiletí později u lodí z druhé světové války. Vrak britského tankeru SS El Grillo, potopeného v roce 1944, si mimo jiné vyžádal několik operací odčerpávání a extrakce uhlovodíků a munice. Bylo vytěženo 2000 tun, ale nádrže stále zůstávají a nadále prosakují, jak koroze rozežírá trup.

Zdroj: redakce, navalnews.com, lemonde.fr